• Houten
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21456

gemeente Houten

Voor de Gemeente Houten zijn we op zoek naar een  

 

Beleidsmedewerker Openbare Ruimte 

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie wordt het belang om zowel bij de planontwikkeling als in de bestaande infrastructuur stevig in te zetten op de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, alleen maar groter.

Afdeling
De Het team Voorbereiding Ontwikkeling Beheer (VOB) zorgt o.a. voor de voorbereiding en doorontwikkeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, groenvoorziening, speelvoorzieningen, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan. Het team bestaat uit 22 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten), waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren.

Opdrachtomschrijving
Je werkt samen met de twee andere beleidsmedewerkers van team VOB en draagt bij aan de uitvoering van de politieke agenda. In het algemeen gaat het om de volgende zaken:

 • Draagt zorg voor de vertaling van vastgesteld beleid en evalueert de uitvoering
 • Adviseert management, bestuur en collega’s over de uitvoering van beleid
 • Zorgt voor samenhang, onderlinge afstemming en draagvlak. Heeft hiertoe contact met in- en externe belanghebbenden
 • Beantwoordt bewoners- en raadsvragen (art. 36) over het gevoerde beleid
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk
 • Overige voorkomende werkzaamheden

Concreet liggen er onder meer de volgende uitdagingen:

 • Uitvoering en actualisatie nota dierenwelzijn
 • Instellen fonds bovenwijkse voorzieningen
 • Actualisatie financiering hondenbeleid en uitvoering
 • Evaluatie nachtvissen
 • Plan van aanpak/memo illegaal grondgebruik de Oorden, vraag vanuit college
 • Beleid bewegwijzering toeristisch-recreatieve voorzieningen en lokale objecten
 • Inrichtingsplan uitbreiding begraafplaats Oud Wulven
 • Beleidsmatige zaken rond begraven

Eisen en wensen:  

 1. Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau; 
 2. Je hebt aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 8 jaar met beheer openbare ruimte bij een gemeentelijke instelling;
 3. je hebt minimaal 2 jaar recente werkervaring op het terrein van openbare ruimte bij een gemeente; 
 4. je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 5. Je beschikt bij voorkeur over aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken; 
 6. Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau gericht op beleid en beheer m.b.t. de openbare ruimte (bijvoorbeeld Civiele Techniek of Bouwkunde); 
 7. Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker openbare ruimte  op het gebied van Civiele techniek en / of Bouwkunde in de afgelopen 8 jaar; 
 8. Verder beschik je over de volgende competenties en/of vaardigheden: 
  • Analytisch sterk en vraagt goed door;
  • Schriftelijke communicatie (het schrijven van bestuurlijke stukken);
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
  • Resultaatgericht;
  • samenwerkingsgericht.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 24 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.   
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum:  6 maanden
 • Optie tot verlenging:  Mogelijk maar nog niet bekend
 • Standplaats:  Houten
 • Uren:  24 uur per week
 • Gesprek:  30 september 2021
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

 

Beleidsmedewerker Openbare Ruimte / 85 incl 2,75 FEE / Gemeente Houten /flextender/ 6827

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra