• Loppersum
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21785

Gemeente Eemsdelta

Voor de gemeente Eemsdelta zijn we op zoek naar een

Kwartiermaker formele en informele zorg

De organisatie

In Loppersum wordt gewerkt aan versterking. Versterking van gebouwen en versterking van de formele en informele zorg. Versterking, nodig om gezond oud te kunnen worden in Loppersum. In Loppersum worden Zonnehuis Wiemersheerd en de woningen van Woonzorg Nederland in het Wiemersheerd, betrokken bij het Groninger Zorgakkoord (GZA), middels sloop en nieuwbouw, klaar gemaakt voor toekomstbestendige zorg.
Met de transformatie op het Wiemersheerd terrein willen gemeente Eemsdelta, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Stichting Dorpshuis Loppersum, Cadanz Welzijn en Zorgcoöperatie Loppersum formele en informele zorg versterken in Loppersum. De partijen slaan gezamenlijk de handen ineen om voor het dorp Loppersum een gecoördineerd en samenhangend aanbod te creëren: in wonen, ontmoeten, ondersteuning en waar nodig ook zorg. Dat is waar het concept ‘Wonen met een Plus’ voor staat. De partijen doen dit vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijk veel meer kunnen betekenen voor de inwoners van Loppersum, dan ieder van hen apart. Ieder vanuit de eigen rol en expertise. Onderleggers voor de Plus van Loppersum zijn:

 • De Plus van Loppersum, samen van meerwaarde;
 • De Plus van Loppersum, Wonen met een Plus op Wiemersheerd – plan van aanpak.

Wonen met een PLUS richt zich op noaberschap voor (kwetsbare) inwoners van Loppersum. Het Plus-concept bestaat uit een samenhangend pakket van wonen, ontmoeten, diensten, ondersteuning en waar nodig zorg. Een netwerkaanpak met lokale verbindingen die niet over, maar samen met de mensen in Loppersum is bedacht. Hierbij wordt gezocht naar nauwe aansluiting bij bestaande structuren en diensten, bij formele en informele zorg. Om gezond oud te kunnen worden in Loppersum. De genoemde initiatiefnemers uit Loppersum spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld huisartsen, apotheek en lokale middenstanders. Wonen met een Plus is onderdeel van planvorming voor nieuwbouw in het Wiemersheerd gebied in Loppersum. Gemeente Eemsdelta, Woonzorg Nederland en Zonnehuisgroep Noord werken daarin nauw samen. Als aangegeven is van de manieren om ‘Wonen met een Plus’ te realiseren het verbinden en versterken van (bestaande) formele met de informele zorg in Loppersum. Anders gezegd; het verbinden van onder meer inwoners, verenigingen en welzijns- en zorgorganisaties, om hulp en ondersteuning zo dichtbij mogelijk en toegankelijk te organiseren. Veel van die verbindingen zijn al in Loppersum aanwezig. Maar hoe kunnen we dit optimaliseren en komen tot een logisch, samenhangend netwerk rondom onze inwoners?

Opdrachtomschrijving

De kwartiermaker formele en informele zorg werkt nauw samen met de kwartiermaker eHealth en domotica, die ook betrokken is bij de ontwikkelingen van Wiemersheerd. Samen faciliteren zij, ieder vanuit hun eigen rol en expertise, een multidisciplinaire samenwerking tussen inwoners, zorg- en welzijnsmedewerkers, huisartsen, gemeente en andere stakeholders. De kwartiermaker werkt in opdracht van het Groninger Zorgakkoord onder aansturing van gemeente Eemsdelta. Het eerste aanspreekpunt is de gemeente om op deze manier de lokale, gebiedsgerichte aanpak te verbinden met de werkwijze en de te ontwikkelen ondersteuningsstructuur binnen de gemeente Eemsdelta. Voor Wonen met een Plus in Loppersum zijn we op zoek naar een kwartiermaker die:

 • De juiste partijen aan tafel in Loppersum krijgt;
 • Inventariseert wat er nu aanwezig is aan activiteiten, verenigingen en organisaties is in Loppersum;
 • Bestaande samenwerkingen en overleggen in beeld brengt;
 • Een projectgroep samenstelt om krachten te bundelen;
 • Advies geeft over samenwerken in een logisch, samenhangend netwerk;
 • Fysieke plekken voor ontmoeten te ontdekt en bijdraagt aan verdere ontwikkeling van deze plekken;
 • Verbinding weet te maken met ontwikkelingen rondom formele en informele zorg in de gemeente Eemsdelta en in het bijzonder in Loppersum; waaronder verbinding met het sociaal programma;
 • Zichzelf ‘overbodig’ maakt door verbindingen te verankeren, bij voorkeur bekend is in en met Loppersum en kent de verenigingen.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een kennis- en werkniveau op hbo/hbo+ niveau;
 2. Je beschikt over een relevant hbo-diploma;
 3. Je hebt ervaring met project- of programmamanagement;
 4. Je hebt ervaring met verandermanagement en verandercommunicatie;
 5. Je ziet kansen en mogelijkheden;
 6. Je bent creatief in het verbinden en zoeken naar mogelijkheden;
 7. Je bent een doener;
 8. Je bent verbindend;
 9. Je hebt kennis en ervaring binnen het Sociaal Domein;
 10. Je kan energie genereren tussen de verschillende partijen;
 11. Je werkt planmatig;
 12. Je hebt goede mondelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheden.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 7 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in PDF. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 31 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 12 maanden
 • Standplaats: Loppersum
 • Uren: 8 uur per week
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Kwartiermaker formele en informele zorg/gemeente eemsdelta/gr huurt in/75/

Tagged as: Sociaal Maatschappelijk Domein