• Nijmegen
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21859

Gemeente Nijmegen

Voor Gemeente Nijmegen zijn we op zoek naar een

Kwartiermaker Toekomsttuin Kind en Gezinsbescherming

Opdrachtomschrijving
De gemeenten in Gelderland Zuid zoeken een veelzijdige, communicatief sterke en verbindende kwartiermaker om samen met de bestuurders en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen, Moviera en Lokale Teams de start van een toekomsttuin voor te bereiden.

De gemeente willen dat kinderen in veiligheid opgroeien en volwassenen in veiligheid kunnen leven.

De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Moviera en de Raad voor de Kinderbescherming. De diensten van deze organisaties zijn losse onderdelen en vormen te vaak voor het gezin geen logisch, samenhangend en overzichtelijk geheel. Er wordt gezien dat er overlap is en tegelijkertijd vallen er gaten. Voor kinderen en gezinnen kan hierdoor de juiste hulp en bescherming tekortschieten.

De gemeenten en de bestuurders van de veiligheidspartners in Gelderland hebben in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming afgesproken om intensiever te gaan samenwerken in zogenaamde toekomsttuinen. Deze toekomsttuinen worden op regionaal niveau verder vormgegeven, in dit geval op het niveau van Gelderland Zuid. De concrete invulling van deze toekomsttuin moet nog vorm krijgen. De opdracht van de kwartiermaker is om aan de slag te gaan met de voorbereiding van een toekomsttuin Gelderland-Zuid, in nauw overleg met de bestuurders van de deelnemende organisaties. Deze ontwikkeling sluit deels ook aan bij het landelijke Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.

Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van een plan van aanpak voor de uitvoering van de toekomsttuin voor eind mei 2022. Hierin geef je het inhoudelijk kader van de toekomsttuin aan, in welke gemeenten de toekomsttuin van start gaat en waarom, wat de kosten voor de toekomsttuin zijn, in hoeverre voldaan is aan de beschreven randvoorwaarden en wat er nodig is voor de start van de volgende fase.

Je bent een verbindende kwartiermaker; het is jouw kracht om verschillende partijen en verhalen met elkaar te verbinden om gezamenlijk tot een helder en gedragen beeld te komen. Daarbij kun je buiten de bestaande kaders denken. Je bent in staat om met de bestuurders en professionals van de veiligheidspartners en Lokale Teams een inhoudelijk kader op te stellen en de juiste randvoorwaarden te creëren op basis waarvan medio 2022 gestart kan worden met een andere en intensievere manier van samenwerken.

Hiervoor is het wenselijk dat je goed bent ingevoerd in de actuele ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming en volwassenzorg en in het bijzonder het landelijk Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.

Je werkt in opdracht van de gemeenten In Gelderland Zuid, bestaande uit de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Wijchen, West Maas en Waal en West-Betuwe en Zaltbommel.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau.
 2. Je beschikt over de volgende werkervaring:
  • Aantoonbaar minimaal 3 jaar (sinds 2015) werkervaring als projectleider;
  • Aantoonbaar minimaal 2 jaar (sinds 2015) ervaring bij het begeleiden van complexe bestuurlijke en politiek gevoelige trajecten;
  • Kennis en ervaring op het gebied van de jeugdbescherming en huiselijk geweld en in het bijzonder het landelijk Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 7 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in PDF. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 december 2021 
 • Einddatum: 31 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, zesmaal zes maanden
 • Standplaats: Nijmegen
 • Uren: 24 uur per week
 • Gesprek: 21 of 22 oktober 2021
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Kwartiermaker Toekomsttuin Kind en Gezinsbescherming/120/045839

Tagged as: Sociaal Maatschappelijk Domein