• Utrecht
 • Opdrachtnummer: Z 21894

Surf

Voor Surf zijn we op zoek naar een  

 

ARCHITECT INFORMATIE ARCHITECTUUR 

Opdrachtomschrijving: 

Afgelopen jaar heeft de hoge onderwijs sector gewerkt aan de opzet van Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA). Dit bevat zowel een generiek deel met gedeelde doelstellingen en principes als domeinarchitecturen voor onderwijs, research datamanagement en identiteiten en toegang. Met de vorming van de basisopzet is een horizon van 10 jaar vooruit gehanteerd. Komende periode concretiseren we deze in de vorm van een streefarchitectuur. 

De architect zorgt voor een nadere concretisering door een streefarchitectuur op te stellen. Deze architectuur heeft een horizon van 2 a 3 jaar vooruit. De architect neemt de HOSA als basis en maakt een verdiepingsslag van het procesdomein ‘aanbieden onderwijs’. In dit domein is het Versnellingsplan (SURF, VSNU, VH) nu actief met partners als DUO en Studielink om flexibilisering van onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken. Dit heeft impact op sectorvoorzieningen die bijvoorbeeld een persoonlijk profiel, het uitwisselen van resultaten van studenten en het overkoepelend kunnen aanmelden voor modules mogelijk maken. In de streefarchitectuur wordt bijvoorbeeld een advies voorbereid over de volgende vragen: 

 • Hoe gaan voorzieningen invulling geven aan het component ‘connect services’ uit de HOSA. Wat is de rol van de OOAPI, Edu-dex en het RIO-register hierin? Welke integratiepatronen zijn vereist? Verschillende bronnen gekoppeld aan centrale registers? (Linked Open Data)  
 • Welk mechanisme wordt gebruikt om resultaten van studenten en lerenden uit te wisselen? Wat is de rol van edubadges/ microcredentials hierin? En hoe wordt daarbij gekeken naar verantwoording en archivering? 
 • Welke landelijke websites/ portalen creëren we, waar verschillende functionaliteit (EDUmij, catalogus, financiering) bij elkaar komt? • Welke services en opzet komen er voor samenwerkingsverbanden? Welke zaken zijn van belang voor aansluiting op de verschillende beroepenvelden? 

De architect bereidt (deel)adviezen voor en zorgt ervoor dat deze bij de juiste gremia in de HO-sector worden afgestemd. De architect maakt daarbij een afweging van verschillende scenario’s inzichtelijk. Het resultaat van deze adviezen wordt vastgelegd in een overkoepelende plaat die is gebaseerd op platen van HOSA en aansluit bij o.a. HORA, ROSA en MORA. Daarnaast bevat deze een roadmap voor realisatie in projecten. 

Eisen en wensen: 

 1. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau; 
 2. Je hebt ruime kennis van en ervaring met enterprise architectuur in het onderwijs met name gericht op business, applicatieen integratiearchitectuur;  
 3. Je beschikt over een opleiding en werkervaring op het gebied van informatieanalyse en architectuur;  
 4. Je hebt ervaring met modelleren van bedrijfsprocessen en functioneel specificeren;  
 5. Je hebt ervaring met het vertalen van een informatie architectuur naar een applicatie architectuur;  
 6. Je hebt ervaring in het organiseren en leiden van workshops en het geven van presentaties; 
 7. Verder beschik je over de volgende competenties en/of vaardigheden: 
  • Goede en snelle schrijfvaardigheid;  
  • Communiceren en bewegen in een politieke omgeving;  
  • Analytisch; 
  • In staat eigen visie te ontwikkelen; 
  • Ervaring in onderwijsomgeving is een pré;  
  • Kennis en ervaring van de werking van het HO;  
  • Bruggenbouwer;  
  • Daadkrachtig / resultaat gericht; 

 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
  
 • Begindatum: zo spoedig mogelijk 
 • Einddatum:  31 december 2021 
 • Optie tot verlenging:  Ja, optioneel  
 • Standplaats:  Utrecht 
 • Uren:  24  uur per week 
 • Aantal ZZP’ers:  1 
 • Gesprek:  zo spoedig mogelijk na sluiting 
  
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

 

ARCHITECT INFORMATIE ARCHITECTUUR / marktconform  / Surf / https://onestopsourcing.esdnext.com/3967-architect-informatie-architectuur 

Tagged as: ICT en IT, Overige, Projectmanagement