• Utrecht
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21906

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

Medewerker / adviseur Inkoop MJPG

De afdeling
Het team Inkoop- en contractmanagement (I&CM) van MJPG is verantwoordelijk voor a) de uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering bij het inkoopproces voor ingenieurs- en adviesdiensten, b) de beheersing van de contracten met de gecontracteerde partijen, en c) het opstellen van de model aanbestedings- en contractdocumenten voor de realisatie van de schermmaatregelen. Voor het inkopen en beheersen van contracten zoekt het team I&CM een medewerker voor de ondersteuning in de voorbereiding van contracten en advisering bij de realisatie ervan.

De belangrijke aandachtsvelden voor inkoop- en contractmanagement zijn a) het inkopen en beheersen van de contracten met ingenieurs- en adviesbureaus en overige overeenkomsten, b) het borgen van de kwaliteit van de producten met toepassing van SCB, c) het afstemmen met de stakeholders in de landelijke (PPO, GPO, WVL) en regionale onderdelen van RWS over de kwaliteit en overdracht van de producten en d) de programmering en consistentie met ProRail van de inkoop en realisatie van de schermmaatregelen.

Opdrachtomschrijving
Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) omvat de planuitwerking en realisatie van de saneringsmaatregelen rond rijkswegen, die voortvloeien uit de wet- en regelgeving voor geluid. Het betreft het opsporen van alle saneringsobjecten langs alle rijkswegen in Nederland, het ontwerpen van doelmatige maatregelen op basis van gedetailleerd akoestisch onderzoek, het opstellen en in de formele inspraak procedure brengen van saneringsplannen, het verzorgen van de communicatie rond de inspraak en het borgen van de haalbaarheid en maakbaarheid van de geluid beperkende maatregelen.
Momenteel bevindt het MJPG zich in de laatste fase van de planuitwerking. In de planuitwerking vindt een integraal ontwerpproces plaats, waarvan de resultaten enerzijds landen in de akoestische onderzoeken en saneringsplannen en anderzijds in de ontwerpdossiers. Tegelijkertijd loopt de voorbereiding van de realisatiefase van de schermmaatregelen, die na het onherroepelijk worden van de saneringsplannen worden gerealiseerd. Op basis van de beschikbare informatie uit de ontwerpdossiers worden de aanbesteding- en contractdocumenten opgesteld voor de uitvoering van de schermmaatregelen.
Het MJPG is als programma ondergebracht bij de regio Zuid-Nederland en contracten met marktpartijen lopen via de landelijke organisatie voor Programma, Projecten en Onderhoud (PPO) van Rijkswaterstaat.. Het projectmanagementteam MJPG (PMT-team) is verantwoordelijk voor zowel de planuitwerking als de voorbereiding van de realisatie van de saneringsmaatregelen. MJPG werkt volgens het IPM-model (Integraal Project Management).
Om invulling te geven aan de belangrijkste aandachtsvelden werkt het MJPG samen met diverse ingenieurs- en adviesbureau. Voor de planuitwerking heeft het MJPG een drietal ingenieursconsortia gecontracteerd, die elk een deel van het Rijkswegennet voor hun rekening nemen. De contractvorm en daarmee de samenwerkingsvorm is gebaseerd op Best Value.
In de voorbereiding van de realisatiefase worden de conditionerende onderzoeken uitgevoerd en de model aanbesteding- en contractdocumenten voor de realisatie opgesteld. Daarvoor zijn een tweetal ingenieursconsortia gecontracteerd. De voorbereiding van de realisatiefase wordt afgerond met de oplevering en overdracht van de producten in 2021/2022 naar de regionale en landelijke onderdelen van RWS, die zelf zorg dienen te dragen voor de realisatie van de schermmaatregelen.
Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het programmateam van MJPG zijn overeenkomsten gesloten met bureaus voor de integrale projectbeheersing, communicatie, systeem gerichte contractbeheersing, ondersteuning van technisch management en inkoop- en contactmanagement.

Je ondersteunt zelfstandig het team I&CM in de voorbereiding van contracten en advisering bij de realisatie ervan. Je werkzaamheden, uitgevoerd onder regie van de inkoopadviseur, bestaan uit:

 1. Het ondersteunen bij het opstellen van het inkoopplan. Hierbij wordt rekening gehouden met inkoopstrategieën, actuele kaders en wet- en regelgeving t.b.v. voornamelijk onderhandse uitvragen (gunning uit de hand of meervoudig onderhands) onder diverse raamovereenkomsten. Het risico gestuurde inkoopplan wordt afgestemd op de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de diverse raamovereenkomsten.
 2. Het ondersteunen bij het aanbestedingsproces:
 • Gunningen uit de hand (enkelvoudige uitvragen)
 • Meervoudig onderhandse uitvragen, nationaal of Nadere overeenkomsten

Daarbij wordt afgestemd met diverse andere teams binnen RWS (o.a. het Aanbestedingsteam GWW, het Inkoopteam PPO, Landelijke Team Inkoop Raamcontracten PPO, UBR inhuurdesk).

 1. Het ondersteunen en administratief verwerken van de relevantie informatie uit het aanbestedings- en onderhandelingsproces.
 2. Het adviseren bij contractwijzigingen, waarbij rekening wordt gehouden wat mogelijk is binnen de kaders van beleid en wet- en regelgeving (aanbestedingswet).

Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en deelt je kennis met collega’s binnen het team I&CM. Je denkt mee over de uitvoering van het MJPG. Hierbij gebruik je jouw kennis en ervaring en die van anderen. Daarnaast is het borgen van kwaliteit van kennis een belangrijk aspect in jouw werk. Op de dagen van teamoverleg of kennisdelen met het team I&CM vindt de afstemming plaats over je werkzaamheden en opgestelde documenten. Snel na je start weet je collega’s binnen de organisatie van Rijkswaterstaat te vinden, die nodig zijn bij het realiseren van de inkoop of contractwijziging. Je benadert deze collega’s proactief. Je maakt afspraken om de voortgang van het proces te bewaken en borg je de naleving van deze afspraken.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een inhoudelijke basisopleiding op minimaal HBO-niveau, op het gebied van inkoop en contracten (bijvoorbeeld Nevi 1 publiek of gelijkwaardig).
 2. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in het werken in een inkoopketen binnen de GWW-sector (vanaf opdrachtgever tot opdrachtnemer) en de daarbij behorende spelers (bv aanbestedingsteam, inkoopteam, inhuurdesk).
 3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het werken met BPKV/EMVI en heeft ervaring met het adviseren van criteria, het begeleiden c.q. voorlichten van anderen en heeft ervaring met het voorzitten van een consensusbijeenkomst(en).
 4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van inkoopdocumenten en in het organiseren van het inkoopproces (bv het zelfstandig uitvoeren van een inkoop).
 5. Je hebt kennis van en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met SAP.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 25 oktober 2021 uiterlijk 1 januari 2022
 • Einddatum: 25 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 3 keer 6 maanden
 • Standplaats: Utrecht
 • Uren: 12 tot 18 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  3900  euro tot maximaal 4400 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Medewerker / adviseur Inkoop MJPG/rijkswaterstaat/81

Tagged as: Administratief en Officemanagement, Beleids- en Adviesdiensten