• Den Haag
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21920

Rijksvastgoedbedrijf

Voor Rijksvastgoedbedrijf zijn we op zoek naar een

Projectleider


Organisatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.
Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.
Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Afdeling

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties en terreinen en gronden in elke levensfase van het onroerend goed. De directie bestaat uit de afdelingen Assetmanagement, Technische Expertise, Vastgoed- & Informatiemanagement, Realisatie Landelijk, Realisatie Regionaal West& -Oost en
Realisatie Advies en Buitenruimte.

Afdeling Realisatie Regionaal West
De afdelingen Realisatie Regionaal West en Oost zijn integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden van het Rijksvastgoedbedrijf. De afdelingen zijn verder verdeeld in vijf regio’s – NoordWest (Utrecht + aanlandlocatie in Den Helder), ZuidWest (Den Haag), Zuid (Tilburg), Oost (Arnhem) en Noord (Assen).

Sectie Zuid-West, cluster Projecten 1
De regio Zuidwest is de sectie met de grootste rijksvastgoedportefeuille. Deze regio omvat de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De sectie heeft twee projectenclusters: Projecten 1 en 2. Twee gedreven teams van ca achttien collega’s, waarin we in projectteams de vervangingsinvesteringen uit de jaaropdracht uitvoeren. Jaarlijks betekent dat een omzet van ca € 40 mljn. Een projectteam bestaat uit projectleiders, technisch adviseurs en een projectassistent.
We hechten veel belang aan vitaliteit en werkplezier. Daarom zorgen we dat we in contact met elkaar blijven door bijvoorbeeld te (video)bellen, digitale workshops te volgen, een online pubquiz te doen of een moment af te speken voor een gezamenlijke wandeling. Zo houden we de lijntjes kort. Leuk om te weten is dat we sinds 1 oktober 2020 met deze organisatiestructuur als pilot voor de directie gestart zijn om nog projectgerichter te kunnen werken. Daar gaan we helemaal voor,
want innovatie vinden we belangrijk!

Opdrachtomschrijving

Concrete projecten nader te bepalen na opdracht. Vanuit de jaaropdrachten van onze klanten worden de projecten concreet toegewezen aan de diverse projectleiders. Met een orderportefeuille van ruim € 30 miljoen per jaar is de projectenportefeuille divers in werkzaamheden, complexiteit en omvang.
De projectleider is binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, aanbesteding en/of realisatiefase van zijn projecten. Een volledige overdracht aan de objectmanager hoort daarbij. Deze projecten kunnen variëren van (grootschalige) onderhoudprojecten tot (kleinere) investeringsprojecten. Je hebt gelijktijdig meerdere projecten
(tussen de +/- 5-10) in variërende disciplines en budget. Allerhande onderhoud- en vervangingsprojecten, b.v. CV-ketel, dakbedekking, vernieuwen entree, GBS, kozijnen, schilderwerk, LBK of andere object gerelateerde zaken. Duurzaamheid en circulariteit zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden.
Hierin zijn de disciplines en kennis van bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde van essentieel belang. Maar ook een juiste inkoopstrategie of afstemming met Rijkbouwmeester is soms noodzakelijk. De projectleider maakt afspraken over de inzet van deskundigen op deze gebieden en werkt samen met collega’s van andere afdelingen, bijv. Inkoop. Je bestudeert en
interpreteert contractstukken en projectinformatie op (bedrijfs)risico´s ter voorbereiding van de realisatie. De kwaliteit van de uitvoering, projectvoortgang, de planning, de kosten en de uitwisseling van projectinformatie wordt bewaakt.
Je fungeert als eerste aanspreekpunt intern voor andere afdelingen of directies, maar ook voor opdrachtgevers, gebruikers, gemeenten, etc. Je verzorgt de projectadministratie en organiseert een juiste en volledige overdracht, ook op administratief gebied.
Je bent verantwoording schuldig aan het clusterhoofd voor wat betreft de uitvoering en uitwerking van de projecten. De coördinator verdeelt de projecten. Je werkzaamheden zijn deels op kantoor tbv de voorbereiding en deels op het werk, tbv de begeleiding en klantcontacten.

Competenties
Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en je bent in staat de aanpak hierop af te stemmen en als de situatie daarom vraagt ben je in staat om buiten de gebaande paden te denken en handelen op het moment dat de situatie daarom vraagt. Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor de
bewindspersonen en het RVB en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Je bent proactief en organisatie-sensitief. Je hebt aantoonbare ervaring in het maken van afspraken met anderen over kwaliteit en kwantiteit van het te leveren werk en houdt voortgang in de gaten van eigen acties en anderen. Je kunt snel, goed werken onder tijdsdruk en je bent communicatief sterk. Het samenwerken in wisselende multidisciplinaire teams is een vanzelfsprekendheid. Je bent in staat de mening van anderen te beïnvloeden.
Uit het FGR-profiel: organisatiesensitiviteit, plannen en organiseren, resultaatgericht, motiveren, netwerken, zelfontwikkeling
Mate waarin de kandidaat over genoemde competenties beschikt. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en tijdens het verificatiegesprek.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met (een) voor de opdracht relevante opleiding(en)/cursus(sen) in projectmanagement, bouwkunde, duurzaamheid of techniek.
 2. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement
  voor een publieke opdrachtgever, waarbij aantoonbaar sprake is van de volgende aspecten:
  Utiliteitsbouw, hieronder wordt in dit verband niet verstaan een loods, fabriekshal of
  woningbouw;
  Projectmanagement van projecten uitgevoerd op een locatie welke in gebruik blijft tijdens
  uitvoering en waarbij de continuiteit van kritische bedrijfsprocessen geborgd diende te worden
  Implementatie van duurzaamheidsaspecten in de projecten
  Alle projectfasen van initiatieffase tot en met de oplevering van de realisatiefase van projecten in
  het kader van onderhoud, vervangingsprojecten, renovatie en/of investeringsprojecten;
  Kennis hebben van en ervaring met diverse inkoopvormen als aanbestedingen in verschillende
  omvang en gunningsfactoren, bouwteams en OMOP.
  Toepassen van risicomanagement;
 3. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische
  hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 15 november 2021 uiterlijk 1 december 2021
 • Einddatum: 12 maanden na aanvang opdracht
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 1 jaar
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 Projectleider/ Rijksvastgoedbedrijf/ecop/95

Tagged as: Projectmanagement