• Zwolle/Thuiswerken
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21941

Provincie Overijssel

Voor de provincie Overijssel zijn we op zoek naar een

Projectsecretaris RES 2.0 West-Overijssel

De organisatie
De RES West-Overijssel is één van de 30 RES regio’s in Nederland die als uitvloeisel van het Klimaatakkoord een regionaal samenwerkingsverband zijn aangegaan voor de realisatie van doelstellingen op het gbied van duurzame opwek van elektriciteit en warmte. Inmiddels is sinds najaar 2018 gewerkt aan de RES wat heeft geresulteerd in de besluitvorming door de provincie, 11 gemeenten en 3 waterschappen van de RES 1.0 rond 1 juli 2021.

Opdrachtomschrijving
De procesbegeleider RES 1.0 en zijn team zijn per 1 juli 2021 formeel gestopt met hun werkzaamheden. Via het NPRES (expertpool) zijn ter overbrugging nog uren beschikbaar voor de procesbegeleider en projectsecretaris voor een beperkt aantal taken waaronder zorg dragen voor de werving van de nieuwe procesbegeleider en projectsecretaris.
Je zoekt, samen met de coördinerend programmamanager RES 2.0 West-Overijssel, (pro-)actief afstemming tussen verschillende partners en zorgt dat gemaakte afspraken opvolging krijgen.
Ook zorg je voor de planning, voorbereiding en verslaglegging van (bestuurlijke) overleggen. Het organiseren van (informatie-)bijeenkomsten en activiteiten zullen de komende maanden een belangrijke rol gaan spelen in het proces.
Andere taken zijn het informatiebeheer in EDO (documentsysteem) en Sharepoint (gezamenlijk informatiesysteem) en (mede-)budgetbeheer voor de RES West-Overijssel en Twente.

Verantwoordelijkheden

 • Meedenken en adviseren procesbegeleider
 • Plannen, voorbereiden en verslaglegging (bestuurlijke) overleggen
 • Organiseren bijeenkomsten en activiteiten
 • Informatiebeheer EDO/Sharepoint
 • Budgetbeheer RES West-Overijssel en Twente

Competenties

 • Dienstverlenend;
 • Organisator;
 • Verbinder;
 • Resultaatgericht;
 • Omgevingsbewust;
 • pro actief.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad;
 2. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde MBO+ en/of HBO opleiding op het gebied van administratieve functies of vergelijkbaar;
 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar relevante werkervaring als secretaris of een vergelijkbare functie in de periode 2015-2021;
 4. Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die je eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, jouw verantwoordelijkheden en het door jouw behaalde resultaat;
 5. Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan bij een overheidsorganisatie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 15 november 2021 
 • Einddatum: 30 juni 2022
 • Optie tot verlenging: optioneel in overleg
 • Standplaats: Zwolle ( en i.v.m. Corona maatregelen deels vanuit huis)
 • Uren: 24 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectsecretaris RES 2.0 West-Overijssel – 045997/ provincie overijssel/inhuur overijssel/85

Tagged as: Secretaris en PMO