• Hoogezand
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21942

Gemeente Midden-Groningen

Voor de gemeente Midden-Groningen zijn we op zoek naar een

Programmamanager scholenprogramma

Opdrachtomschrijving

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het totale scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen en legt verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgever.
 • Je stuurt de projectleiders en de ambtelijke regiegroep aan en adviseert directie, college en deelnemers aan voortgangsoverleggen.
 • Je stemt af en overlegt met programmamanager gevolgen gaswinning die gemeente breed belast is met het dossier gevolgen gaswinning.
 • De projectleiders zijn belast met de dagelijkse leiding van de projecten.
 • Het programmateam waar de gevraagde programmamanager onderdeel van uitmaakt is verantwoordelijk is voor:
  – de interne coördinatie van de projecten en de beleidsinhoudelijke advisering.
  – de samenhang en de eenduidige aanpak van de projecten.
 • Projectdocumenten worden vastgesteld passend bij de gemeentelijke financiële randvoorwaarden en besluitvormingsstructuur.
 • Je bereidt samen met de programmasecretaris de vergaderingen en de besluitvorming voor.
 • Je bent verantwoordelijk voor en bewaakt de kwaliteit van de projecten, de inhoudelijke doelstellingen, de planning en de financiële kaders.
 • Je zet in overleg met de lijnorganisatie opdrachten uit binnen de interne organisatie en zorgt voor het in voldoende mate en tijdig beschikbaar krijgen van de vakinhoudelijke adviseurs / projectleiders.
 • Je bent in staat wetenschappelijke en technische publicaties te kunnen lezen en mee te kunnen wegen in de advisering.
 • Je verleent waar dat kan ondersteuning aan de opbouw van programma’s en projecten voor de gemeente Midden-Groningen in bredere zin. Ten aanzien van de inzet die op deze projecten wordt gevraagd is een optionele inzet opgenomen in de uitvraag
 • Streven is deze functie in maximaal 16 (+optioneel 8) uur in de week gemiddeld onder te brengen. Er wordt verwacht dat dit flexibiliteit ingevuld kan worden, er kunnen weken zijn die meer uren vragen.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde (bestuurlijk-juridische) opleiding op minimaal HBO- of bij voorkeur WO-niveau en ruime ervaring met en kennis van onderwijshuisvesting en de ontwikkeling en realisatie van multifunctionele accommodaties zoals brede scholen en kindcentra;
 2. Je hebt affiniteit met en kennis van verduurzaming, energietransitie en techniek;
 3. Je hebt gedegen kennis van de onderwijswetgeving, de bekostigingssystematiek van het onderwijs en beheer en exploitatie van multifunctionele accommodaties;
 4. Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van soortgelijke complexe projecten en heeft meerdere jaren ervaring in het dossier gevolgen gaswinning;
 5. Je ben in staat om in een bestuurlijk politieke omgeving draagvlak te creëren zowel bij de interne organisatie als bij de (externe) partijen die bij de projecten betrokken zijn. Kan communiceren in verschillende omgevingen, zowel bestuurlijk, met directie en management, met uitvoerders en in een beleidsomgeving;
 6. Je bent een sparring partner van directie en collega programmamanagers en strategen binnen de gemeente;
 7. Je bent een teamspeler met goede sociale en communicatieve vaardigheden die verbinding kan aangaan met collega’s met verschillende achtergronden;
 8. Je hebt een flexibele werkhouding en bent stressbestendig, resultaatgericht en ondernemend, coachend op samenwerking en afstemming;
 9. Heeft aantoonbare ervaring met het werken met Inproces.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 3 januari 2022
 • Einddatum: 30 december 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 3 keer 6 maanden
 • Standplaats: Hoogezand
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Programmamanager scholenprogramma/ gemeente midden groningen/gr huurt in/145

Tagged as: Interim management