• Apeldoorn
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21960

Nationale Politie

Voor de Nationale Politie zijn we op zoek naar een

Projectleider Individuele beoordeling

Opdrachtomschrijving
In 2011 werd de Wet Versterking Positie Slachtoffers in het strafproces aangenomen, met enkele concrete taken van de politie in het Wetboek van Strafvordering tot gevolg. Het was toen al bekend dat, op grond van Europese richtlijnen, binnen enkele jaren nieuwe Nederlandse wetgeving zou volgen. Sindsdien heeft de politie intern en samen met ketenpartners uitgewerkt wat de te nemen maatregelen zijn en wat deze concreet betekenen. De politie heeft in 2015 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aangekondigd de nieuwe slachtofferwetgeving als gevolg van de EU Richtlijn minimumnormen slachtoffers gefaseerd te implementeren. Gaandeweg wordt de impact van de nieuwe wetgeving op de werklast onderbouwd.
In september 2019 heeft het Ministerie J&V goedkeuring gegeven aan de politie voor de structurele uitvoering van twee nieuwe wettelijke. Het gaat om Fase 2 namelijk het ‘informeren over rechten’ en de Individuele Beoordeling (IB) van slachtoffers. De goedkeuring voor uitvoering van deze taken betrof twee verschillende functiegroepen: de regionale servicecentra (RSC) van de politie (0900-8844) en de opsporing (districtsrecherche en Dienst Regionale Recherche). In de eerste fase is invulling gegeven aan de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken binnen de Basisteams (BT’s).
Daarnaast is een risicotaxatieinstrument (RTI) ontwikkelt dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze gebruik maakt van beschikbare politie informatie bij de bepaling van:

a. het risico op herhaald slachtofferschap

b. de kwetsbaarheid van een slachtoffer.

en het op overzichtelijke wijze presenteren van de uitkomsten aan de politiemedewerker.

De portefeuille dienstverlening is één van de 14 strategische hoofdportefeuilles binnen de politie. De hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid en faciliteert de uitvoering hiervan volgens de bestaande governance. Daarmee zal de Politie uitvoering geven aan implementatie van bovenstaande wettelijke taken. Als projectleider IB ben je onderdeel van het programma Politie in Verbinding (PiV). Je werkt nauw samen met de gemandateerd opdrachtgever en de programmamanager PiV. Je geeft richting aan en bent verantwoordelijk voor de projecten binnen jouw cluster in samenwerking met de landelijk referenten dienstverlening.
Het programma Politie in Verbinding als onderdeel van de portefeuille Dienstverlening zoekt een projectleider IB. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij. Dit houdt in dat wij er onder andere voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle opvolging en recht doet aan de positie van het slachtoffer.

Het doel van deze opdracht

Doel project IB

Het implementeren van het project IB Fase 2, registratie van slachtoffers, informeren over rechten, monitoring implementatie en voorbereiding op de eindmeting twee jaar later.
Het implementeren van de IV-aanpassingen in de operatie om daarmee de werkprocessen bij RSC en Opsporing op het gebied van slachtofferrechten, in het bijzonder de IB, te faciliteren.

Doel implementatieproject ProVict
Voor zowel onderdeel a. als onderdeel b. zoals bovenstaand beschreven is wetenschappelijk onderzoek geweest om te komen tot een RTI die de politiemedewerker ondersteunt. Daarbij geldt dat voor onderdeel a. gebruik kan worden gemaakt van gestructureerde data, terwijl voor onderdeel b. analyse op gestructureerde data alleen onvoldoende zal zijn en ook analyse op ongestructureerde data nodig is.
Je zorgt er samen met de projectteams binnen het cluster voor dat het implementatietraject opgeleverd wordt aan de gemandateerd opdrachtgever en uitvoerende eenheden.
Dit doe je vanuit het implementatieplan en worden de geformuleerde implementatiedoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie geïmplementeerd.

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de gezamenlijke aansturing van het landelijke projectteam (max.15 medewerkers).
 • Verantwoordelijk voor de projectimplementatie en aansluiting hiervan op de visie Politie in Verbinding en EU richtlijnen;
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van de landelijke implementatietrajecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alles in goed overleg met de gemandateerd opdrachtgever, referenten, de gebruikers en externe partners, om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
 • Verantwoordelijk voor de projectimplementatie en de borging van landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alles is goed overleg met de Gemandateerd Opdrachtgever en referenten Dienstverlening.

Werkzaamheden

 • Het optreden als projectleider voor de verschillende projecten die in het kader van Dienstverlening zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal;
 • Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing van je team.
 • Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat het projectteam te laten excelleren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam en voor het behalen van de tactisch/operationele resultaten en werkt nauw samen met de gemandateerd opdrachtgever.
 • Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in de projecten. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening volgens de kernwaarden en in dat kader organiseer je werkoverleg en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering.
 • Overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde implementatie.
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten binnen de oplevering en borging van implementatie en/of verandertrajecten.
 • Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projectteams om de implementatietrajecten te implementeren volgens de kernwaarden Dienstverlening en visie Politie in Verbinding.
 • Tactisch leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
 • De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van de projecten.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Coachen;
 • Organisatievermogen;
 • Klantgerichtheid;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Systeemdenken.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde erkende 4-jarige HBO opleiding;
 2. Je bent in het bezit van PRINCE2 Practitionar certificering;
 3. Je hebt aantoonbaar ervaring met het leiden van implementatieprojecten van initiatie tot project décharge;
 4. Je hebt aantoonbaar ervaring als projectleider in politiek gevoelige projecten met publieke zichtbaarheid;
 5. Je hebt ervaring als projectleider binnen de overheid;
 6. Je hebt ervaring met de projectmanagementmethode PRINCE2;
 7. Je hebt ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 januari 2022
 • Einddatum: 31 december 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; optioneel
 • Standplaats: Apeldoorn
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider Individuele beoordeling/ politie/inhuur politie/110

Tagged as: Coaching, Projectmanagement