• Tiel
 • Opdrachtnummer: Z 21964

Regio Rivierenland

Voor de Regio Rivierenland zijn we op zoek naar een

Contractmanager Wmo/Jeugd

Opdrachtomschrijving

Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland is aanbestedende dienst en opdrachtgever.
Regio Rivierenland is een faciliterende en zeer flexibele organisatie van en voor acht gemeenten in het Rivierengebied die de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken! Kernwaarden die we daarbij belangrijk vinden: kunnen verbinden, een dienstverlenende houding, betrouwbaar en deskundig zijn.

Door samenwerking staan de gemeenten sterker. Onze missie is: het bundelen van de krachten van onze gemeenten. Dit doen wij door hen te vertalen, te verkennen, te versterken, te verbinden en te vertegenwoordigen. De organisatie is volop in ontwikkeling en jij krijgt hierbij de kans je eigen positie te bepalen. Contractgestuurde Dienstverlening is een uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland, bestaande uit specialistische teams die gemeentelijke taken uitvoeren. Hierdoor profiteren de gemeenten van de schaalvoordelen die Regio Rivierenland biedt: inhoudelijke kennis van de materie tegen relatief lage kosten.
In de regio Rivierenland hebben zes gemeenten besloten samen op te trekken met betrekking tot de inkoop van Wmo en Jeugdzorg.

Inzet contractmanager
Het doel van deze samenwerking strekt tot het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning/ waarvoor de opdrachtgevers (gemeenten) verantwoordelijk zijn op basis van de geïndiceerde zorgbehoeftes van hun inwoners op grond van de Wmo en de Jeugdwet, en dit te doen binnen de financiële kaders die de Rijksbegroting aan de Opdrachtgevers toekent.
Hierbij wordt de regionale samenwerking geoptimaliseerd en worden de beschikbare instrumenten zo goed mogelijk benut, terwijl de administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt. Zodoende kunnen de Opdrachtgevers sturing geven, kunnen zij beschikken over prognoses en kunnen ze waar nodig komen tot bijstellingen in de zorg en ondersteuning.
De dienstverlening die de Opdrachtnemer (Regio Rivierenland) aan de Opdrachtgevers biedt, bestaat uit taken die voor alle betrokken Opdrachtgevers gelijk zijn. Het betreft o.a. het verzorgen van de Inkoop- en aanbestedingsprocedures rondom in te kopen Wmo en Jeugdzorg, het contractmanagement en contractbeheer. De specifieke taken m.b.t. het regionaal contractmanagement: Het risico-gestuurd aangaan en onderhouden van een professionele relatie met gecontracteerde aanbieders en het toezien op de voortgang van de contractafspraken, het bewaken van contractvoorwaarden, inclusief het aanspreken van zorgaanbieders op de kwaliteit van hun dienstverlening in samenspraak met en met input van Opdrachtgevers.
Dit zal gaan om een contract met een omvang van minimaal 28 uur met een uitloop tot 36 uur per week voor de duur van 6 maanden met bij wederzijds goedvinden een verlenging met maximaal 2x dezelfde periode. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald.

Verantwoordelijkheden

 • Je monitort de werking van contracten om vast te stellen of wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de beleidsdoelstellingen van de samenwerkende gemeenten, en bewaakt de gemaakte afspraken;
 • Je voert contractgesprekken met zorgaanbieders;
 • Je stuurt de overeengekomen prestaties bij, om de dienstverlening te verbeteren;
 • Je onderhoudt en ontwikkelt de samenwerkingsrelatie met zorgaanbieders, met als doel een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeenten;
 • Je analyseert meetgegevens en rapporteert hierover, zodat de juiste beleid-, sturing- en verantwoordingsinformatie op het juiste tijdstip voor de gemeenten beschikbaar is in een vorm afgestemd op de gebruiker en het doel;
 • Je zorgt dat gemeenten op de hoogte zijn van de inhoud van de contracten, zodat kwalitatieve, financiële en juridische risico’s kunnen worden voorkomen en waar nodig het contract bijstellen;
 • Je onderhoudt en ontwikkelt een relatie met een zorgaanbieder die gebaseerd is op openheid en vertrouwen, maar ook op een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheid met betrekking tot risico’s en besluitvorming;
 • Je participeert in projecten, bijvoorbeeld op het gebied van zorgfraude, (boven regionale) inkoop etc.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt HBO / Academisch werk- en denkniveau;
 2. Je hebt ruime ervaring als contractmanager;
 3. Je hebt ervaring met vergelijkbare overheidsorganisaties of samenwerkingsverbanden;
 4. Bij deze functie moet je goed kunnen omgaan met de diverse partijen en organisaties, hun (politieke)belangen en verbindingen kunnen leggen;
 5. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
 6. Je bent een spin in het web die in staat is zelfstandig te opereren.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 31 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 6 maanden
 • Standplaats: Tiel
 • Uren: 28 tot 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Contractmanager Wmo/Jeugd/ Regio Rivierenland/inhuur gelderland/100

Tagged as: Interim management, Sociaal Maatschappelijk Domein