• Den Haag
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21967

Rijksvastgoedbedrijf

Voor Rijksvastgoedbedrijf zijn we op zoek naar een

Senior Adviseur Electrotechniek

Opdrachtomschrijving
Als ervaren technisch medewerker elektrotechniek richt jij je op de voorbereiding van onder andere complexe vervangings- en onderhoudsprojecten. Een zorgvuldige taak, omdat regelgeving nogal eens wijzigt. Je schrijft of controleert bestekken en werkbeschrijvingen en ook coördineer je onderhouds- en verbouwprojecten. Aan de start van een project geef je input voor het
projectinitiatiedocument: wat is het benodigde budget en je inschatting van de projectduur?
Daarna neem je deel aan het startoverleg, inspecteer je ter plaatse en ga je na of er aanvullende onderzoeken nodig zijn.
Tijdens de voorbereiding van projecten ben jij binnen jouw project het aanspreekpunt voor de elektrotechnische aspecten. In een team met onder meer collega’s van werktuigbouwkunde en bouwkunde stem je af aan welke eisen een project moet voldoen. Daarbij houd je altijd de wensen van de klant in het oog. Die vertaal je vervolgens naar een goede opdrachtomschrijving voor aannemers en installateurs. Ervoor zorgen dat onze klanten krijgen wat ze willen: daar richt jij je
op. Soms maak je zelf de ontwerpen van elektrotechnische installaties. Op andere projecten stuur je externe advies- of engineersbureaus aan die onder jouw verantwoordelijkheid de ontwerpen inclusief het tekenwerk verrichten. Jij checkt met name of uitgangspunten goed verwoord zijn en zaken gerealiseerd kunnen worden zoals jij het bedacht hebt. Als een project start, stuur je op de gewenste resultaten door toezicht en eindcontroles te houden.
Zo stem je de technische aspecten af met onder meer de projectleider en andere disciplines. Je zorgt dat de installatie(s) passen binnen de randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit. Je bent je bewust hoe installaties op een duurzame, energiezuinige wijze kunnen functioneren. Tijdens de aanbestedingsfase adviseer je bij de selectie van aannemers. Je let hierbij op technische en kostenaspecten. In de landelijke kennisteams heb je een actieve rol in kennisontwikkeling van een
bepaald onderwerp; dat kan zijn in het voorbereiden van een opleiding of het schrijven van een
landelijk bestek.
Ook bouw je mee aan de koers van de sectie Programma’s en Projecten, bijvoorbeeld door te adviseren en mee te denken over de optimalisatie van werkprocessen. Hierbij houd je altijd het einddoel in de gaten: veilige elektrotechnische installaties die het gebruikerscomfort in de panden van het Rijksvastgoedbedrijf of Defensie verhogen.

Verantwoordelijkheden
Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en je bent in staat de aanpak hierop af te stemmen en als de situatie daarom vraagt ben je in staat om buiten de gebaande paden te denken en handelen op het moment dat de situatie daarom vraagt (b.v. calamiteiten). Je onderkent tijdig de (politieke)
afbreukrisico’s voor de bewindspersonen en het RVB en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Je bent proactief en organisatie-sensitief. Je hebt aantoonbare ervaring in het maken van afspraken met anderen over kwaliteit en kwantiteit van het te leveren werk en houdt voortgang in de gaten van eigen acties en anderen. Je kunt snel, goed werken onder tijdsdruk en
je bent communicatief sterk. Het samenwerken in multidisciplinaire teams is een vanzelfsprekendheid. Je bent in staat de mening van anderen te beïnvloeden.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde opleiding mbo/hbo-niveau en een opleiding in een elektrotechnische richting.
 2. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
 3. Je bent bezit de competenties benoemd in de opdracht omschrijving.
 4. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met vastgoedbeheer en –onderhoud, opgedaan bij een vastgoedorganisatie, adviesbureau en/of aannemer, bij voorkeur in de (semi)publieke sector.
  • Waarborgen continuïteit van de kritische bedrijfsprocessen
  • Je hebt ervaring met geïntegreerde contractvormen en ruime kennis van relevante wet- en regelgeving en normeringen, zoals het Bouwbesluit en NEN.
  • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden en een stevig financieel inzicht. • Je kunt goed plannen en organiseren en een weloverwogen besluit nemen.
  • Je bent in staat om met klanten mee te denken en op te treden als betrouwbare sparringpartner.
  • Je werkt graag en goed samen en zoekt dan ook actief de samenwerking met collega’s en externe partijen, zoals aannemers en gebruikers van ons vastgoed.
  • Toepassen van risicomanagement;
  • Ervaring met huisvestingsprojecten
 5. Je hebt ervaring als projectleider bij het uitvoeren van projecten voor organisaties met ruimtes met zware klimatologische randvoorwaarden, objecten en ruimten, zoals restauratie- en conservatieruimten
 6. Je hebt ervaring op het vlak van communicatie en samenwerking.
 7. Je hebt ervaring met resultaatgericht werken en continu verbeteren.
 8. Je hebt ervaring als projectleider met het werken binnen een (rijks) overheidsorganisatie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m uiterlijk 1 november 2021
 • Einddatum: 12 maanden na aanvang opdracht
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 1 jaar
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior Adviseur Electrotechniek/rijksvastgoedbedrijf/ecop/91

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Techniek