• 's Hertogenbosch
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21968

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

Verkeersmanager

Opdrachtomschrijving
Als verkeersmanager bij Rijkswaterstaat ben je de schakel tussen het project en zijn omgeving bij de verkeersmanagement vraagstukken. Je begeeft je in het omgevingsmanagementproces binnen het omgevingsteam van het project A27 Houten-Hooipolder.
Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
De contractvoorbereiding is voor Contract Zuid (Everdingen-Hooipolder) afgerond en op 1 juni gepubliceerd op Tenderned. Voor Contract Noord (Everdingen-Houten) bevindt zich deze in de laatste fase. De verkeer gerelateerde wensen en eisen opgehaald bij in- en externe stakeholders (klanteisspecificatie) zijn in de contracten opgenomen. Bij aanbesteding ondersteunt de verkeersmanager het zogenaamd Dialoogteam door behandeling van vragen van marktpartijen of deelname aan een specialistisch overleggen.
De verkeersmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van de  reeds opgezette bereikbaarheidsteams en treedt hier als voorzitter op. Tevens draagt hij zorg voor het uitrol van de operationele teams, waarin de in- en externe wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen), veiligheidsregio’s en calamiteitendiensten participeren. Zowel voor wegen alsook vaarwegen.
De belangen van de externe stakeholders waaronder gebruikers/burger, beheerders,  calamiteitendiensten en verkeerscentrales houd je hierbij goed in de gaten. Je toetst ook in de praktijk of wordt voldaan aan gemaakte afspraken t.a.v. flankerende maatregelen en communicatie. Je hebt de contacten met Rijkswaterstaat VWM (Verkeer en Watermanagement: de inspecteurs en de verkeerscentrales).
We zoeken een verkeersmanager die de goede balans weet te vinden tussen het uitvoeringsbelang en het belang van een veilige doorstroming. Een gedrevenheid om met een oplossing te komen die beide belangen evenwichtig bediend en de besluitvorming daarover kan managen.
Tevens draagt hij/zij zorg voor de integraliteit en de toetsing, te samen met de andere wegbeheerders van de verkeersmanagementplannen, de verkeersplannen, verkeersregelscenario’s die straks door de aannemers worden opgesteld. De verkeersmanager is eerste aanspreekpunt voor de aannemers voor het verkeersmanagement.
Daarnaast zorgt de verkeersmanager er voor dat hij de raakvlakprojecten op zowel Hoofdwegennet als het Hoofdvaarwegennet als ook het onderliggend wegennet, (die reeds zijn geïnventariseerd) goed in beeld heeft, waar nodig afstemming zoekt en actueel houdt.
De verkeersmanager is eerste aanspreekpunt voor de partij die de monitoring (0-meting en vervolg-monitoring) uitvoert voor het project. De verkeersmanager adviseert de Omgevingsmanager ten aanzien van verkeersvraagstukken die aan de orde komen in bestuurlijk, maatschappelijk en ambtelijk overleg en levert ondersteuning bij projectcommunicatie.

Eisen en wensen  

 1. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld.
 2. Je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding in de richting van verkeerskunde.
 3. Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeer en Verkeersmanagement, inclusief de hinderaanpak binnen een omvangrijk MIRT-aanlegproject of bij een GWW project in realisatie met een minimale omvang van €100 miljoen en veelheid aan stakeholders (bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen). Deze ervaring moet volledig zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 4. Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met zowel “natte (hoofd vaarwegennet)” als “droge” (hoofdwegennet) infrastructuur. Deze ervaring moet volledig zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 5. Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de inzet van verkeersmodellen en het zelfstandig uitvoeren van data-analyses van verkeersgegevens. Deze ervaring moet volledig zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 6. Je bent in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
 7. Je hebt recente (tussen 2012 en heden) aantoonbare kennis van en ervaring met bereikbaarheidsteams en operationele teams, zowel voor de “natte” als “droge” infrastructuur.
 8. Je hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het vinden van balans tussen uitvoeringsbelang en belang van veilige doorstroming (zowel “droog” als “nat”) en heeft hiervoor besluitvorming gemanaged. Deze ervaring moet volledig zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 9. Je hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het vinden van balans tussen uitvoeringsbelang en belang van veilige doorstroming (zowel “droog” als “nat”) en heeft hiervoor besluitvorming gemanaged. Deze ervaring moet volledig zijn opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 10. Je hebt recente (tussen 2012 en heden) aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met monitoring van aanlegprojecten.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m
 • Einddatum: 1 oktober 2023
 • Optie tot verlenging: Ja; 6 keer 12 maanden
 • Standplaats: ’s Hertogenbosch
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Verkeersmanager/rijkswaterstaat/verkeersmanager/114

Tagged as: Bouw en Infra, Interim management