Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

Adviseur Techniek Integrale Veiligheid Rijkswaterstaat WNN A Vaarwegen

De organisatie
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
PPO is een organisatie die programma’s en projecten realiseert, en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring.
PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio’s. PPO doet dit voor programma’s, D&C projecten die kleiner zijn dan circa € 65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten.
PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Grote projecten en onderhoud (GPO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Opdrachtomschrijving

Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis. Sluizen, keringen en bruggen die in de vorige eeuw zijn gebouwd, zijn toe aan renovatie en vervanging. We zien dit als een kans om onze infrastructuur meteen veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis.
Het PPO projectteam A Vaarwegen zoekt een inhoudelijk deskundige en zelfstandige Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV). De PIV maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de technisch manager (TM). De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair (o.a. elektrotechniek, industriële automatisering, werktuigbouw en civiel). De TM vormt met de Projectmanager en drie andere disciplines het IPM-team.
Als projectadviseur integrale veiligheid (PIV) ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemer, als de regio (beheerder en SLU) en de projectteamleden. Je draagt zorg voor de inbedding van veiligheid op alle niveaus van het projectteam. Hiermee werk je met onderstaande kenmerken van integrale veiligheid:

 • ketenbenadering;
 • één gecoördineerde benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid;
 • risico gestuurd.

Tevens is de wens om veiligheid integraal en geïntegreerd in alle fasen van de projecten te benaderen, toe te passen en te verbeteren. Zo lever je een bijdrage aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van projectteamleden. De werkzaamheden zijn in grote lijnen onder te verdelen in drie categorieën en bestaan onder andere uit het:
Opstellen en actualiseren plannen:

 • opstellen en actueel houden van een strategie voor integrale veiligheid voor de projecten;
 • opstellen en actueel houden van de Integraal VeiligheidsPlannen;
 • opstellen en actueel houden van de Veiligheidsmonitor projecten (VMP);
 • beoordelen en actualiseren van diverse V&G-plannen, (werk)plannen en VTW’s.

Uitvoeren processen:

 • fungeren als dagelijks aanspreekpunt bij vragen op het gebied van (integrale) veiligheid in alle fasen van een project;
 • registreren en borgen van afhandeling van incidenten met een veiligheidsaspect;
 • het naar aanleiding van individuele incidenten, zo nodig met derden, onderzoek uit (laten) voeren naar de achterliggende oorzaken en uitwerken van de ongevalsanalyse in verbetervoorstellen;
 • opstellen en/of beoordelen van (veiligheids-)documentatie (o.a. RI&E’s en integrale veiligheidsdossiers)
 • er op toezien dat kaders, richtlijnen en wetgeving op het gebied van integrale veiligheid op een correcte manier worden toegepast;
 • coördineren en zorgen voor kwaliteitsborging van veiligheidsproducten en -adviezen (zowel intern als extern);
 • signaleren van veiligheidsrisico’s, -afwijkingen en –kansen, en proactief aandragen van passende oplossingen;
 • toezicht houden op veiligheid tijdens operationele werkzaamheden, beheersmaatregelen en andere activiteiten binnen de projecten (inclusief veldwerkzaamheden zoals het vergewissen van de toepassing van beheersmaatregelen);
 • plannen, uitvoeren, reviewen en opvolgen van safety-walks en veiligheidsrondes;
 • bijwonen en, indien van toepassing, organiseren van diverse overleggen (o.a. het coördinatie-overleg, veiligheidsoverleggen, risico- en themasessies, en veiligheidscultuurmetingen);
 • zorgdragen dat projectteam op de ladder van veiligheidscultuur de stap maakt naar de gewenste cultuurontwikkeling. Dit doe je in overleg en afstemming met het gehele IPM-team;
 • ondersteunen in het proces om Machineveiligheid goed te borgen.

Adviseren en ondersteunen van projectteam:

 • adviseren van projectteam over de borging van integrale veiligheid in de projecten (o.a. het aanleveren van gegevens over veiligheid voor T-rapportages en het aanleveren en verwerken van informatie voor het veiligheidsdashboard);
 • aanleveren van advies en ondersteuning bij Systeemgerichte Contractbeheersing;
 • zorgdragen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s voor projectteamleden;

begeleiden van productuitvragen en medewerkers m.b.t. Integrale Veiligheid

Eisen en wensen  

 1. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld
 2. Je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding in de richting van veiligheidskunde (zoals HVK).
 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Veiligheidskundige.
 4. Je bent in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
 5. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met advisering over arbeidsveiligheid met betrekking tot natte en/of droge infrastructuur.
 6. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met kaders, richtlijnen en wetgeving op het gebied van veiligheidsnormeringen, de Arbo wet- en regelgeving en de Machinerichtlijn.
 7. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan (IVP), Risicobeoordeling en Evaluatie (RI&E) en Integraal VeiligheidsDossier (IVD).
 8. Je beschikt over een certificering volgens SKO niveau 3.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 januari 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 12 maanden
 • Standplaats: Haarlem, IJmuiden en Schellingwoude
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  5000  euro tot maximaal 5600 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Adviseur Techniek Integrale Veiligheid Rijkswaterstaat WNN A Vaarwegen/rijkswaterstaat/ecop/91

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Techniek