De VNG

Voor de VNG zijn we op zoek naar een

Full stack React / Go ontwikkelaar

De organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de
netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
  maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

De afdeling
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in
de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van
werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze
veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Binnen Common Ground is Team Core verantwoordelijk voor de technische componenten
waarmee de visie van Common Ground bij gemeenten gerealiseerd kan worden: NLx, de componenten catalogus, Haven en developer.overheid.nl. Als developer maak je deel uit van dit team en zal je gemeenten en leveranciers helpen gebruik te maken van deze componenten. Dit vindt deels plaats vanuit Utrecht en deels werk je op afstand samen
met de andere ontwikkelaars, de product owner, de scrum master en natuurlijk de stakeholders (Gemeenten, overheden en marktpartijen). Je gaat bijdragen aan de vernieuwing van de ICT van Nederlandse gemeenten in een klein team met enorme
impact. We werken nauw samen met onze stakeholders waarbij we de belangen gezamenlijk afwegen, wat resulteert in een roadmap waarin iedereen zich herkent. Als onderdeel van het team krijg je veel vrijheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en we waarderen nieuwe ideeën en denkbeelden. Alles om de componenten zo gemakkelijk toepasbaar mogelijk te maken op een zo gemakkelijk mogelijke manier.

Opdrachtomschrijving

Naast het doorontwikkelen en onderhouden van de Common Ground Team Core componenten zal je ook veel met de gebruikers van de componenten samenwerken door bijvoorbeeld de installatie en uitrol van NLX te ondersteunen. Daar waar we als team de meeste waarde kunnen toevoegen, daar richten we ons op. Tijdens een sprint kun je dus, bijvoorbeeld, een gedeelte van de frontend in React ontwikkelen, vervolgens ondersteuning bieden bij de go backend, waarna je ook nog verschillende gemeenten helpt met het aansluiten van NLX.

Verantwoordelijkheden

 • Borgen van de informatieveiligheid;
 • Participeren in de Agile/Scrum werkwijze;
 • Documenteren van de geproduceerde software;
 • Ontwikkelen van Open Source software componenten in de lijn van de Common Ground principes;

Competenties 

 • Resultaatgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog)
 • Nauwkeurigheid

Eisen en wensen  

 1. Je maakt bij deze opdracht gebruik van eigen telefoon en laptop;
 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van computer science of vergelijkbaar;
 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het samenwerken in een team van meerdere ontwikkelaars op het terrein van computer science of vergelijkbaar, blijkend uit CV;
 4. Jij kan uitleggen wat Go uniek maakt t.o.v. andere talen en dat toepassen;
 5. Jij kan een query analyseren, ontdekken waar de problemen liggen en vervolgens optimaliseren;
 6. Als mijn collega’s er niet meer uitkomen, dan helpt mijn Git wizardry altijd;
 7. Jij kan uitleggen wat de best practices zijn om een compacte en veilige docker image te bouwen;
 8. Ik heb ‘from scratch’ een complexe pipeline in CI/CD  opgezet;
 9. Jij kan zelfstandig clusters opzetten en onderhouden in Kubernetes. Daarnaast ken ik de bewegende delen;
 10. Jij heb meerdere complexe React applicaties ontwikkeld en begrijp de concepten achter React;
 11. Jij hebt meegewerkt aan een cryptografie gedreven project TLS;
 12. Jij hebt de code gezien en ga voorbeelden geven van wat ik goed en/of slecht vind Verdiepen in NLX.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 19 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m
 • Einddatum: 3 maanden na aanvang opdracht
 • Optie tot verlenging: Ja; tot 36 maanden 
 • Standplaats: Utrecht/DenHaag/Thuis
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Full stack React / Go ontwikkelaar/VNG/CMT/105

Tagged as: ICT en IT