• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 22033

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectleider


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Je werkt samen met collega’s van de directie Wonen van zowel beleid als uitvoering. Zoals een juridisch adviseur en communicatie adviseur, beleidsmedewerkers van de afdeling Woonruimteverdeling, en de projectleider overgang Weesp naar Amsterdamse Huisvestingverordening. Je vormt een projectteam waarmee je de geformuleerde resultaten bereikt.

Opdrachtomschrijving
De gemeente Weesp gaat fuseren met de gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp gaat zich voegen in het Amsterdamse woonruimteverdeelsysteem. Bestuurlijk is afgesproken dat de positie van de Weesper woningzoekenden voorlopig gelijk blijft. De Regio Amsterdam heeft gekozen voor een nieuw verdeelsysteem dat in het najaar van 2022 in werking zal treden. De overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening is gepland voor 1 januari 2023. In verband met het bestuurlijk proces voor wijziging van de Amsterdamse Huisvestingsverordening, moet op 1 april 2022 het voorstel voor aanpassing van de Amsterdamse Huisvestingsverordening gereed zijn en per 1 januari 2023 de organisatie klaar zijn om het nieuwe beleid in de praktijk te brengen. We zoeken iemand die de beleidsvoorstellen op hoofdlijnen verder uitwerkt en aan de slag gaat met de voorbereiding van de implementatie van de overgangsregelingen voor de Weesper woningzoekenden.

Wonen is op korte termijn op zoek naar een ervaren projectleider/procesbegeleider die de overgang van Weesp naar Amsterdam met betrekking tot de woonruimteverdeling komt trekken. Er zijn door de gemeente Amsterdam en Weesp afspraken gemaakt over de positie van de Weesper woningzoekende. Daarvoor is verdere uitwerking van de regels nodig (onder andere ook resulterend in ICT-aanpassingen) en moeten (nieuwe) werkafspraken worden gemaakt met betrokken partijen. Weesp is nu nog onderdeel van een andere regio. Je werkt samen met collega’s uit het team woonruimteverdeling om de regels verder vorm te geven en de implementatie voor te bereiden. Daarbij spelen verschillende belangen en afwegingen. De regels moeten 1 januari 2023 ingaan en zullen voor de besluitvorming daarom al 1 april 2022 gereed moeten zijn. In 2022 moeten de verschillende afdelingen binnen wonen zich voorbereiden op de nieuwe werkzaamheden. Daar hoort ook een uitwerking van de fasering van de overgang bij. Je werkt onder leiding van een procesmanager die de gehele overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening regelt. In deze functie vervul je verschillende rollen:

 • Projecttrekker;
 • Inhoudelijke input leveren, o.a. ten behoeve van de ICT-aanpassingen;
 • Onderhandelaar;
 • Financieel expert.

Verantwoordelijkheden

 •  Verantwoordelijk om samen met het team Beleid Volkshuisvesting en de wetgevingsjurist te komen tot uitwerking van de bestuurlijke afspraak over de positie van Weesper woningzoekenden en andere zaken voor de overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening;
 • In overleg met de wetgevingsjurist verantwoordelijk voor het in regels vatten van de overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimteverdeling;
 • Verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe regels in de Amsterdamse werkprocessen;
 • Vraagbaak binnen het team beleid Volkshuisvesting over de veranderingen als Weesp overgaat naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening;
 • Signalerende / adviserende rol richting teamleider beleid volkshuisvesting, projectleider overgang Weesp naar Amsterdamse Huisvestingverordening (woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad) en afdelingshoofd Woningmarkt.
 • Uiteraard ben je op de hoogte van de laatste politieke en juridische ontwikkelingen van de Gemeente Amsterdam.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je beschikt minimaal over WO-werk- en denkniveau.
 5. Je bent in het bezit van een erkende HBO opleiding, te denken valt aan de richting van Planologie, Sociale geografie, Bouwkunde, Bestuurskunde, (Bedrijfs-) economie en/of Rechten (Dit dient beide duidelijk te blijken uit het CV)
 6. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur opgedaan bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar.
 7. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van Wonen opgedaan in de laatste 7 jaar.
 8. Je hebt aantoonbare ervaring met woonruimteverdeling.
 9. Je hebt aantoonbare ervaring met juridische processen.
 10. Je hebt aantoonbare ervaring met implementatieprocessen.
 11. Je hebt aantoonbare ervaring met (het zelfstandig managen van) bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 1 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 16 tot 20 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  5800  euro tot maximaal 6300 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider/187054/110

Tagged as: Projectmanagement