• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 22037

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectleider Mobiliteit( Verkeer & vervoer, parkeren)


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Amsterdam Zuidoost is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Het stadsdeel Zuidoost is een dynamisch en vitaal stadsdeel met een internationale uitstraling en zijn rond de 83.000 inwoners, meer dan 100 culturen en circa 50.000 arbeidsplaatsen. Het is een gebied waar het goed wonen en plezierig recreëren is. Stadsdeel Zuidoost heeft een divers samengesteld personeelsbestand die met succes  in samenwerking met bewoners en bedrijfsleven grote vernieuwingsprojecten in gang hebben gezet op het gebied van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte.

Opdrachtomschrijving
Als Projectleider Mobiliteit zal je je vooral bezig houden met de tactische realisatie van beleid en de lokale specifieke uitvoeringsopgaven en projecten. Hierbij verwachten wij dat je breed en flexibel inzetbaar bent binnen de Flexpool als medewerker beleidsrealisatie.
In de komende periode bestaat een groot aandeel van de werkzaamheden uit:

 1.  Voorbereiden van de gebiedsagenda/gebiedsplannen en Masterplan Zuidoost;
 2. Voorbereiden van de financieringsaanvragen: Omschrijving project Programma’s Verkeer & Openbare ruimte van V&OR , die in het stadsdeel worden uitgevoerd: Programma’s Parkeren (projectleider) , Fiets (coördinator uitvoering ) , OV ( adviseur) , verkeersveiligheid ( coördinator ) ,Stadsbehoud en Stadsverbetering ( coordinator )

Verantwoordelijkheden

 • Doorvertalen van stedelijk beleid naar de lokale gebiedsgerichte aanpak en uitvoeringsplannen en/of projecten in samenwerking met diverse directies ( vnl V&OR, Stadswerken , R&D Stadsbeheer);
 • Je agendeert gebiedsvragen en opgaven (bij de directies) en bevordert dat ze gerealiseerd worden;
 • Je adviseert programmamanagers en/of opdrachtgever realisatie op gebied van beleidsrealisatie;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleid en projecten ;
 • Je ondersteunt bij formele adviesvragen;
 • Je draagt zorg voor het aanleveren van stukken voor bestuurlijke besluitvorming;
 • Je bent het aanspreekpunt voor diverse dossiers en / of lopende opdrachten/projecten volgend uit de gebiedsopgave en stedelijk beleid;
 • Je regelt of beoordeelt subsidieverlening vanuit budgetten beschikbaar binnen betreffend domein;
 •  Je werkt nauw samen met programmamanagers en projectleiders in het fysieke domein en legt verbinding met het sociale domein;
 • Je draagt zorg voor het informeren en adviseren van gebiedsteams in het algemeen omtrent specifieke en gebied overstijgende ontwikkelingen, knelpunten en ambities binnen het domein en aanverwante domeinen;
 • Je levert thema specifieke bijdragen aan de gebiedsplannen en het Masterplan Zuidoost en adviseert op de gebiedsontwikkeling;
 • Je geeft advies bij monitoring en evaluatie van uitvoeringsprogramma’s en houdt de termijnagenda’s en gemaakte afspraken bij in het kader van de effectieve uitvoering;
 • Je bouwt en onderhoudt contacten met in en externe partijen;
 • Je ondersteunt programmamanager bij de aanvragen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds of andere financieringsbronnen;
 • Je ondersteunt waar nodig andere projectleiders;
 • Je ondersteunt Samen werken in de openbare ruimte tussen de directies V&OR, Stadswerken en THOR.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 5. Je hebt bij voorkeur goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 6. Je bent bij voorkeur bekend met het netwerk in Zuidoost ,de complexiteit van de problematiek en heeft affiniteit met de doelgroep.
 7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met gebiedsgericht werken.
 8. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ruimtelijke procedures; Gemeentelijk beleid , de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.
 9. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager met beleidsrealisatie en projectmatig werken.
 10. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met de infrastructuur en relevante regelingen in Amsterdam en lokaal in Zuidoost.
 11. Je hebt bij voorkeur ervaring met Ruimte en Duurzaamheid en Openbare Ruimte binnen een gemeentelijke organisatie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m
 • Einddatum: 28 februaru 2022
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 28 tot 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  3100  euro tot maximaal 3500 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider Mobiliteit( Verkeer & vervoer, parkeren)/186289/60

Tagged as: Bouw en Infra, Projectmanagement