• Voorschoten
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 22042

gemeente Voorschoten

Voor gemeente Voorschoten zijn we op zoek naar een

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptie

De organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Opdrachtomschrijving
De beleidsmedewerker klimaatadaptie geeft invulling aan de opgaven rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit. Gemeente Voorschoten heeft reeds de stresstest laten uitvoeren. Aan jou de opdracht om de vervolgstappen in gang te zetten die nodig zijn om tot een klimaatadaptatieplan te komen. Daarvoor dient eerst een risicodialoog opgesteld te worden over de knelpuntgebieden uit de klimaat stresstest. Als ervaren medewerker rondom klimaatadaptatie voer jij de regie op dit proces. Om uiteindelijk te komen tot een klimaatadaptieplan met een uitvoeringsprogramma.

Jouw takenpakket bestaat uit o.a:

 • Het voeren van procesregie op de klimaatrisicodialoog met een externe partner;
 • Binnen de werkregio Holland Rijnland ben je het ambtelijke aanspreekpunt en vertegenwoordiger voor Voorschoten voor de regionale aanvragen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie;
 • Adviseren over klimaatadaptatie bij ruimtelijke- en beheerplannen en bij nieuw beleid zoals de omgevingsvisie- en wet;
 • Opstellen kansenkaart klimaatrobuust en biodivers centrum;
 • Het ontwikkelen van ontwerprichtlijnen klimaatadaptatie en biodiversiteit;
 • Opleiden junior adviseur klimaatadaptatie;
 • Participeren in klimaatadaptatievraagstukken in relatie tot de omgevingswet;
 • Je adviseert en ondersteunt het bestuur en het onderhoudt contacten met de verschillende;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit, je bent bereid om ook ’s avonds werkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld een participatiebijeenkomst of het bijwonen van een raadscommissievergadering.

Competenties

 • Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad.
 • Je bent communicatief sterk, werkt integraal en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed in het overbrengen in woord en geschrift.
 • Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen.
 • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Je bent praktisch ingesteld, weet het overzicht te behouden.
 • Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over aantoonbare werkervaring op het gebied van klimaatadaptie en biodiversiteit, zowel beleidsmatig als inhoudelijk in de afgelopen 5 jaar;
 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie binnen het fysieke domein in de afgelopen 5 jaar;
 3. Je beschikt over een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling;
 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit, zowel beleidsmatig als inhoudelijk in de afgelopen 8 jaar;
 5. Je hebt aantoonbare kennis van inwonerparticipatie blijkend uit relevante werkervaring;
 6. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met het opstellen van stukken ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming (duidelijk benoemd in het cv);
 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met coaching van junior medewerkers.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 4 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×4 maanden
 • Standplaats: Voorschoten
 • Uren: 24 uur per week  
 • Gesprek: 20 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior beleidsmedewerker klimaatadaptie /gemeente Voorschoten/ 95 incl 2,25fee / flextender/ 6962

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra, Milieu en Groen