gemeente Edam-Volendam

Voor gemeente Edam-Volendam zijn we op zoek naar een

Projectmedewerker Ruimtelijke Projecten

De organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdrachtomschrijving
Projectmedewerker binnen de afdeling Programma Projecten met projecten voor:
Meekoppelkansen dijkverzwaring, parkeerterreinen, school, brandweerkazerne en sportvelden. Taken/verantwoordelijkheden projectmedewerker:

 • Afspraken inplannen;
 • Vergadering voorbereiden;
 • Notuleren, verslaglegging, bewaken taken/actiepunten/afspraken;
 • Bewaken van het budget en uren;
 • Archiveren en beheer mappen en bestanden;
 • Opstellen/bijhouden/bijwerken managementrapportages;
 • Organiseren bijeenkomsten;
 • Faciliteert de communicatie over project intern naar derden afhankelijk van de rol van gemeente;
 • Borgen van de afstemming tussen ambtelijk opdrachtgever en projectleider;
 • Incidenteel vervangen van de projectleider;
 • Fungeert als vraagbaak;
 • Bewaakt de voortgang van de eigen taken;
 • Pikt signalen op en onderneemt daar actie op;
 • Helpen bij opstellen fasedocumenten (plan van aanpak);
 • Vullen/opstellen en bewaken projectadministratie (digitaal);
 • Opstellen (integrale) B&W-adviezen en raadsvoorstellen en –besluiten;
 • Organiseren project start-ups en fase wrap-up;
 • Mede-beantwoorden raadsvragen;
 • Inwoners te woord staan, telefonisch en/of per e-mail.

Competenties

 • Deskundigheid en ervaring als projectmedewerker, bij voorkeur met ruimtelijke projecten
 • Deskundigheid in projectmatig werken
 • Leergierig, creatief, denken in oplossingen en pragmatisch
 • Vaardig met geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Goed mondeling en schriftelijk kunnen communiceren
 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt
 • De linker- en rechterhand van de projectleider met eigen inbreng
 • Sociaal vaardig
 • Een goede teamspeler
 • Humorvol
 • Vasthoudend
 • Stressbestendig
 • Iemand die afspraken nakomt ook nadat het project(onderdeel) is afgesloten
 • Een meedenker
 • Initiatiefrijk en proactief
 • Zelfstandig
 • Coördinator en communicator (mondeling en schriftelijk)
 • Een organisator
 • Belangstellend
 • Ordelijk

Eisen en wensen  

 1. Je bent uiterlijk beschikbaar per maandag 8 november 2021;
 2. Je beschikt over minimaal  1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectmedewerker;
 3. Je hebt aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 8 november 2021
 • Einddatum: 15 april 2022
 • Optie tot verlenging: ja; 1×3 maanden
 • Standplaats: Edam-Volendam
 • Uren: 24 uur per week  
 • Gesprek: 28 oktober as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectmedewerker Ruimtelijke Projecten / Gemeente Edam-Volendam / Schaal 8 incl2,25 fee flextender/ 6958

Tagged as: Administratief en Officemanagement, Bouw en Infra