• Arnhem
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 22047

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

Adviseur vergunningverlening Hoofdwegennet

Organisatie
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Opdrachtomschrijving
In verband met langdurig verlof heeft de afdeling Vergunningverlening van Oost Nederland behoefte aan tijdelijke vervanging. Concreet gaat dit om het behandelen van aanvragen van vergunningen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Deze aanvragen worden ingediend door particulieren en bedrijven die werken willen maken of werkzaamheden willen verrichten aan of op het hoofdwegennet. Denk hierbij aan het aanleggen van kabels en leidingen, tankstations, bebording en laadinfrastructuur. Ook behoren aanvragen voor ontheffing van de Wegenverkeerswet en RVV tot het takenpakket.

Een hele afwisselende baan waarin je te maken krijgt met een grote diversiteit aan aanvragers die voor hun initiatieven gebruik willen maken van de waterstaatswerken in ons areaal. Belangrijk werk, waarmee je bijdraagt aan het veilig houden van onze wegen en beschermen van ons areaal. Je beoordeelt de hiervoor ingediende vergunningaanvragen en meldingen. Dat doe je zelfstandig, maar niet alleen! Intern werk je nauw samen met adviseurs op het gebied van juridische zaken, techniek en beheer. Zij adviseren over het initiatief, zodat jij een gewogen besluit kunt nemen. Soms is er nauwe afstemming nodig met andere overheden over het initiatief, dan werk je samen met bijvoorbeeld de provincie, gemeenten en Omgevingsdiensten.

Het proces van vergunningverlening verloopt grotendeels digitaal. Initiatiefnemers dienen hun aanvragen in via een digitale portal.  De werkverdeling, procedurebewaking, documentcreatie en archivering vindt plaats via het VTH-zaaksysteem. Affiniteit daarmee is dus heel belangrijk!.

Gelet op de tijdelijkheid is ervaring in en overzicht over het werkveld noodzakelijk.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding, in de richting van Rechten, bestuurskunde of civiele techniek (of andere relevante technische richting).
 2. Je beschikt over de volgende kennissen (werk)ervaring:
  • Kennis van en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de juridische aspecten van vergunningverlening/omgevingsrecht;
  • Kennis van en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het verwerken van gegevens in een zaaksysteem;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met technische aspecten van het wegbeheer ikv vergunningverlening Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met de toepassing van wegenverkeerswetgeving;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met de juridische aspecten van vergunningverlening/omgevingsrecht;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het verwerken van gegevens in een zaaksysteem.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 7 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in PDF. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 15 september 2021
 • Einddatum: 15 maart 2022
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Arnhem
 • Uren: 32 uur per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Adviseur vergunningverlening Hoofdwegennet/42.51/SRQ142056

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra