• Tiel
 • Opdrachtnummer: Z 22048

Waterschap Rivierenland

Voor Waterschap Rivierenland zijn we op zoek naar een

Financieel manager dijkversterkingsproject Neder Betuwe


Organisatie
“Nederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor onze unieke regio tussen de grote rivieren. Met haar fraaie dorpen, steden, dijken en water. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen.

Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Zeker nu het weer extremer wordt. Bij WSRL werken we met z’n allen aan sterke dijken en aan de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.

Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert, tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel. Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk.

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen op ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen.

De omgeving waarin wij werken is van iedereen. We zoeken steeds vaker de samenwerking op met burgers, bedrijven en andere overheden. Dat voelt soms nog onwennig aan, maar leidt vaak tot mooie, nieuwe oplossingen. Het verbinden van onze opgave aan de opgaven van anderen vergt inlevingsvermogen, een flexibele instelling en inventiviteit. Dit zijn onmisbare eigenschappen om onze belangrijke positie op het gebied van waterbeheer te behouden.

Als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Of je hier nu woont, werkt of recreëert. Wij zijn elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. En daar zijn we heel trots op!”.

Opdrachtomschrijving
Binnen het dijkversterkingsproject Neder Betuwe wordt voor de ondersteuning van de manager projectbeheersing een financieel manager ingezet voor het uitvoeren van diverse financiële taken binnen het project. De opdracht is ontstaan door het aflopen van de huidige inhuurovereenkomst. WSRL is op zoek naar de meest geschikte kandidaat. Alle voor deze kwalificatie doorgelaten partijen worden uitgenodigd een inschrijving te doen, dus ook de huidige opdrachtnemer.

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de ingehuurde medewerker, in uitzonderlijke gevallen, ook in te zetten bij andere projecten. De ingehuurde medewerker/opdrachtnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden behorende bij deze functie zijn als volgt:

 • Uitvoeren van de financiële bewaking t.b.v. de diverse projectfases van dijkversterkingsproject Neder-Betuwe (NeBe);
 • Optimaliseren van het systeem voor de financiële bewaking inclusief het actualiseren van de financiële kaders;
 • Inhoudelijk bijdragen aan het opstellen van projectdocumenten, waaronder ten minste het planvan aanpak Ontwerpronde 3, de subsidieaanvraag HWBP Realisatiefase;
 • Het opstellen van voortgangs- en verantwoordingsrapportages voor de interne organisatie en de subsidieverstrekker;
 • Organiseren en begeleiden van diverse benodigde inhoudelijke sessies op het gebied van financieel management;
 • Actieve afstemming met de planner(s), risicomanager en kostendeskundige in het projectteam;
 • Projectbeheersing om kosten, tijd, kwaliteit en risico’s integraal te beheersen;
 • Toetsen van voortgangsrapportages en facturen van Opdrachtnemers;
 • Actief en tijdig signaleren van financiële issues of afwijkingen;
 • Adviseren van de manager Projectbeheersing en projectteam over financiële kwesties;
 • Bijdragen aan kwaliteitsborging van het project in de vorm van:
  • deelnemen aan audits en SCB toetsen;
  • uitvoeren van toetsingen van de kostennota’s, risicodossier, prijsaanbiedingen, ramingen;
  • het bijdragen aan de kennisontwikkeling ten aanzien van de ramingen bij de projectteams en adviseren van de opdrachtgever.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over minimaal een hbo opleidingsniveau met een afgeronde opleiding op het gebied van procesmanagement/bedrijfskunde/economie of gelijkwaardig.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en (werk)ervaring:
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met waterbouwkundige/infrastructurele projecten als financieel manager. Je hebt ervaring met de financiële bewaking van het projectbudget inclusief de financiële voortgang, de uitputting, inzicht in de prognose eindstand en het vergelijken van de begrote kosten en de werkelijke kosten;
  • Aantoonbare ervaring in methodieken voor kostenramingen (SSK), planningen (MS-Project) en risicomanagement (RISMAN-methodiek);
  • Bij voorkeur heb je een model van financiële bewaking (betreft de operationele kant van de financiële voortgang van het project) opgesteld en toegepast in een HWBP- dijkversterkingsproject voor minstens 18 u/w;
  • Bij voorkeur ben je zelf actief betrokken geweest bij het opzetten van een financieel beheersingsmodel (betreft het opzetten van een systeem) (1) incl. de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de financiële beheersing van het project (betreft het implementeren en toepassen van het systeem) (2).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 8 november 2021 of zoveel eerder/later als overeengekomen
 • Einddatum: Conform projectduur medio eind 2027
 • Optie tot verlenging: Ja, indien noodzakelijk om project af te ronden
 • Standplaats: Tiel
 • Uren: gemiddeld 24 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: 22 oktober
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Financieel manager dijkversterkingsproject Neder Betuwe/94/185656

Tagged as: Bouw en Infra, Finance, Interim management