• Den Haag/Thuis
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 22049

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Voor Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we op zoek naar een

BD/PBenT Projectmedewerker/secretaris


Organisatie
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig.

Directie/afdeling DG Politie en Veiligheidsregio’s
Het DG Politie en Veiligheidsregio’s is niet georganiseerd in directies, maar werkt met portefeuilles. Dit houdt in dat alle medewerkers werkzaamheden verrichten voor alle directeuren. Hun vaste aanspreekpunt c.q. verantwoordelijke blijft hun eigen programmamanager en vervolgens hun directeur.

Politieorganisatie en -Middelen:

De Minister stelt via zijn beheersverantwoordelijkheid de gezagsdragers in staat hun gezag uit te oefenen. Ofwel: de Minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie doet. In de Portefeuille Middelen Politie staan personeel en middelen van de politie dan ook centraal. Deze portefeuille geeft uitvoering aan de verantwoordelijkheid van de minister om jaarlijks de begroting, het beheersplan, de meerjarenraming en het jaarverslag van de politie vast te stellen en kaders voor de politie te stellen op onderwerpen als personeel, huisvesting, ICT en inkoop.

Politieel beleid en Taakuitvoering:

De portefeuille Politieel beleid en taakuitvoering houdt zich vanuit de politieke- en eindverantwoordelijkheid van de Minister bezig met alle onderwerpen die het bestel als geheel en de organisatie, taakuitvoering en primaire processen van de politie raken. Het doel in deze portefeuille is te weten wat er leeft in de omgeving van de politieorganisatie, dit te vertalen naar een politiebijdrage en hierover prestatieafspraken te formuleren passend binnen de gestelde beheerskaders.

Meldkamer, C2000 en 112:

Naar aanleiding van het regeerakkoord van kabinet Rutte I (2010) is bepaald dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) moet worden gerealiseerd met tien meldkamerlocaties voor politie, brandweer, ambulance en Kmar. De vorming van de LMO moet leiden tot een kwalitatieve verbetering van de meldkamerprocessen waarbij de burger zo veel als mogelijk in het eerste contact wordt geholpen. Daarnaast moet de vorming een besparing opleveren van 50 mln euro. De vernieuwing van het C2000 netwerk is een groot en voor de hulpdiensten zeer belangrijk ICT project waarbij alle hard- en software in het netwerk wordt vervangen. Daarnaast wordt het aantal C2000 masten verder uitgebreid. Inmiddels heeft voorlopige gunning van de opdrachten plaatsgevonden. In de eerste helft van 2017 moet de vernieuwing gerealiseerd zijn. Voor het noodnummer 112 blijft de bereikbaarheid altijd een speerpunt. Nog in 2015 moet besloten worden op welke wijze 112 wordt vernieuwd waarbij onder andere de mogelijkheid van het ontvangen van data wordt gerealiseerd.

Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing:

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het stelsel van de decentrale crisisbeheersing en brandweerzorg (waaronder de veiligheidsregio’s en Caribisch Nederland) en de generieke aanpak van de nationale crisisbeheersing, die belegd zijn bij het Directoraat-Generaal PenV. Bij DGPenV wordt daaraan binnen de portefeuille Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing invulling gegeven door middel van onder andere wet- en regelgeving (sturen), beleidsvorming (richting geven), adviseren en faciliteren. In deze portefeuille vindt ook beleidsvorming en beïnvloeding op alle bestuurlijke niveaus plaats om rampen en crises te kunnen voorkomen en beheersen plaats. De Minister van JenV is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de individuele veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur en daarmee zijn de gemeenten hun “eigenaars en opdrachtgevers”.

Opdrachtomschrijving
Het Ministerie zoekt een projectmedewerker/secretaris voor de drie verschillende projecten binnen het programma ICA:

‘herschikking bijzondere bijdragen op gebied van internationale politiesamenwerking’, ‘in kaart brengen gezamenlijke informatiebehoefte op gebied van internationale politiesamenwerking’ en het project ‘rechtspositie politieambtenaren buitenland’.

Deze werkzaamheden kunnen momenteel niet bij een van de medewerkers van ICA belegd worden.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden behorende bij deze functie zijn als volgt:

 • Het voorbereiden, plannen en organiseren van overleggen, werkgroepen en brainstormsessies;
 • Verslaglegging;
 • Hulp bij de projectplanning, de voortgangsbewaking en het goed laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken van de projecten.

Competenties
Ten aanzien van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Communicatief en sociaal vaardig;
 • Deskundig;
 • In staat snel je kennis en ervaring in te zetten;
 • Flexibel;
 • Je past je goed en snel aan.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde opleiding MBO, HBO of WO.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en (werk)ervaring:
  • Minimaal 2 jaar ervaring met projectondersteuning;
  • Relevante werkervaring heeft binnen de rijksoverheid;
  • Kennis van Prince projectmanagement;
  • Ervaring met projectmatig werken;
  • Ervaring binnen Rijksoverheid als projectondersteuner.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1-11-2021, of eerder indien mogelijk
 • Einddatum: 31-12-2021
 • Optie tot verlenging: Een eventuele verlenging is mogelijk tot uiterlijk 31-12-2022, dit i.v.m. beëindiging DAS. (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)
 • Standplaats: Turfmarkt Den Haag (Ministerie JenV) en thuiswerken
 • Uren: 24 – 30 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: week 42/43
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
BD/PBenT Projectmedewerker/secretaris/ 280796/geentarief

Tagged as: Secretaris en PMO