VNG

Voor VNG zijn we op zoek naar een

Directieadviseur/secretaris van het MT


Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Een efficiënte en wendbare organisatie;
 • Anticiperen op de toekomst.

De directie, het basisteam Bedrijfsvoering en het MT van VNG Realisatie
De directie van VNG Realisatie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De adjunct-directeur is tevens manager van het basisteam Bedrijfsvoering. De directeur richt zich vooral op de grote, politiek gevoelige dossiers en treedt op als boegbeeld van de organisatie. De adjunct-directeur richt zich vooral op de aansturing van de organisatie en de processen.

Het basisteam bedrijfsvoering ondersteunt de VNG Realisatie organisatie. Dit betreft secretariële ondersteuning, projectsecretariaat, personeelsbeleid, kwaliteitsborging, communicatie en financiën. Doelstelling is om de medewerkers van VNG Realisatie zodanig te ontzorgen dat ze zich optimaal kunnen richten op de dienstverlening aan gemeenten. Je maakt deel uit van dit team.

Het managementteam van VNG Realisatie bestaat uit de directie en de managers van de vier inhoudelijke basisteams. Het MT vergadert tweewekelijks over (strategische en tactische) inhoudelijke thema’s en onderwerpen. Om de week bespreekt het MT thema’s zoals organisatieontwikkeling, personele aangelegenheden en dergelijke.

Opdrachtomschrijving
Je adviseert de directie op zowel inhoud als proces en organisatie van activiteiten. Je draagt bij aan/organiseert (mede) verbinding tussen verschillende onderdelen van het VNG Concern (beleid, uitvoering en informatie) en de daarbij behorende mensen. Van jou wordt verwacht dat je het geheel van en de samenhang tussen ontwikkelingen overziet en de directie en het MT daarover pro-actief adviseert en ondersteunt.

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte ondersteuning bij de uitvoering van processen die betrekking hebben op de beraadslagingen en besluitvorming in het MT, de totstandkoming van jaarplannen en jaarverslagen.

Je vult de rol tijdelijk in en maakt kwartier voor de te werven vaste medewerker.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden behorende bij deze functie zijn als volgt:

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en het MT omtrent te nemen acties en organiseert deze waar nodig;
 • Je ondersteunt de directie in algemene zin bij prioritering en bewaking van voortgang;
 • Je coördineert de totstandkoming van de agenda’s van het MT van VNG Realisatie en het MT Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), organiseert de MT- vergaderingen, werksessies e.d. en draagt zorg voor de verslaglegging (door een secretaresse) en de opvolging van besluiten en afspraken;
 • Je ondersteunt de directie en het MT van VNG Realisatie bij de uitvoering van strategische en tactische processen (totstandkoming jaarplannen en jaarverslagen, ontwikkeling van de organisatie, bewaking voortgang van processen);
 • Je draagt ten behoeve van de directie zorg voor het (laten) opstellen van annotaties, notities en correspondentie of stelt deze zelf op aan de hand van globale aanwijzingen met betrekking tot de inhoud en je verzorgt de informatievoorziening hierover richting MT, organisatie, andere onderdelen binnen het concern en externe betrokkenen;
 • Je fungeert als voorportaal voor stukken voor de directie (wat kan rechtstreeks door, wat is voor een ander gremium, welke actie dient te worden ondernomen, etc. en voorziet stukken van annotaties);
 • Je volgt voor de directie en het MT van VNG Realisatie relevante ontwikkelingen binnen het VNG concern en rapporteert en adviseert daarover aan directie en MT;
 • Je bewaakt in overleg met de directie lopende dossiers (signaleren, rappelleren en afhandeling);
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van brainstormsessies, werksessies (‘heisessies’) e.d. en bewaakt de follow-up daarvan.

Competenties
Ten behoeve van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Integriteit;
 • Helicopterview;
 • Ontwikkelingsgerichtheid;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Schriftelijk en verbaal uitdrukkingsvaardig.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in de richting bestuurskunde of politicologie of aanverwant.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en (werk)ervaring:
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directieadviseur in overheidsorganisaties op het niveau van directie en MT;
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als adviseur in overheidsorganisaties op het niveau van directie en MT (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief);
  • Minimaal 1 jaar ervaring met het inhoudelijk voorbereiden van brainstormsessies en werksessies (heisessies) voor managementteams;
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met de totstandkoming van jaarplannen en jaarverslagen (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief);
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met de bewaking van de voortgang van processen en advisering over prioritering (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief);
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het zelfstandig opstellen van annotaties, notities en correspondentie voor en namens de directie (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
 • Standplaats: Den Haag/Thuis
 • Uren: Maximaal 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: 29 oktober tussen 13:00 en 16:00
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Directieadviseur/secretaris van het MT/280687/90

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Secretaris en PMO