• Den Haag
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 22051

Rijksvastgoedbedrijf

Voor Rijksvastgoedbedrijf zijn we op zoek naar een

Senior Medewerker Vastgoed & Infrastructuur


Organisatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Zij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. Ze beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. De medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Zij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Afdeling
De afdeling Verkoop staat aan de lat om de enorme en diverse afstootopgave van Rijksvastgoed te realiseren. Divers omdat het af te stoten vastgoed varieert van gronden, voormalig dienstwoningen tot aan kazernes en gevangenissen. Op dit moment telt de afdeling Verkoop circa 100 medewerkers.

Vanwege de omvang van de afdeling is gekozen voor een indeling in 4 secties welke regionaal zijn ingedeeld. Sectie 3 is gehuisvest in Den Haag en bestaat uit circa 28 medewerkers: projectmanagers/-leiders, experts en (senior) medewerkers vastgoed.

Je levert binnen deze sectie een bijdrage aan het brede verkoopproces met een afgebakend werkgebied, dan wel het leveren van ondersteunende (deel) producten en diensten.

Om uiteindelijk tot een verkoop te komen kunnen verschillende routes bewandeld worden: direct in de markt zetten, gezamenlijk met gemeenten zoeken naar herbestemming of door gebiedsontwikkeling. De afdeling geeft hiermee uitvoering aan de vastgestelde afstootstrategie. De afdeling Verkoop telt momenteel circa 100 medewerkers en is verantwoordelijk voor de hele verkoopportefeuille. Iedere medewerker heeft een thuisbasis in zijn of haar organisatieonderdeel en is breed inzetbaar door het hele land en op de hele portefeuille. Vanwege de omvang van de afdeling is gekozen voor een indeling in 4 secties. Deze zijn regionaal ingedeeld om de contacten met de markt, die voor veel vastgoed regionaal werkt, goed te kunnen bedienen en continuïteit te waarborgen in de bestuurlijk contacten.

De directie Transacties & Projecten (T&P) binnen het Rijksvastgoedbedrijf is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Daartoe realiseert de directie nieuw- en verbouwprojecten en koopt zij producten, werken en diensten in voor het Rijksvastgoedbedrijf. Andere taken van de directie T&P zijn: het realiseren van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

Opdrachtomschrijving
Je levert een bijdrage aan het primaire verkoopproces met een afgebakend werkgebied en levert ondersteunende (deel)producten en diensten. Er wordt verwacht van je dat je de volgende werkzaamheden uit kan voeren:

 • Ondersteunen van projectleiders en projectmanagers bij verschillende dossiers en projecten op delen van het vakgebied.
 • Het vervullen van ondersteunende vastgoedtaken waarbij (deel)producten en diensten worden ontwikkeld die relevant zijn bij de verkoop van vastgoed.
 • Het begeleiden van collega’s vanuit eigen expertise zoals medewerkers Vastgoed en Infrastructuur en tevens begeleiden en ondersteunen van stagiairs bij hun onderzoeksopdrachten.
 • Adviseren ten aanzien van (de uitvoering van) de uiteenlopende producten en diensten.
 • Vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en/of ontwikkeling van de vele standaarddocumenten zoals bijvoorbeeld overeenkomsten en verkoopaktes.
 • Compleet maken van verkoop en biedboek informatie.
 • Rapporteren over de voortgang van de (deel) producten en diensten.
 • Inspelen op en begeleiden van de wisselende en onverwachte omstandigheden en omgeving die het werk beïnvloeden.
 • Inzetten van juridische en boekhoudkundige kennis voor het opstellen van de vele documenten die nodig zijn voor de verkoop en gebiedsontwikkeling.
 • Zorgen voor een volledige projectadministratie zoals het aanmaken van brieven, het vastleggen en koppelen van diverse documenten in het digitaal dossier.

Competenties
Ten aanzien van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Analyseren;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Plannen en organiseren;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Samenwerken;
 • Zelfontwikkeling.

Verder:

 • Bezit je een positieve en flexibele houding met een hands on mentaliteit;
 • Heb je financieel inzicht en werk je accuraat;
 • Anticipeer je op ontwikkelingen en handel je daarnaar;
 • Zorg je voor interne terugkoppeling van informatie;
 • Leg je verbanden tussen gegevens en informatie en signaleer je ontbrekende informatie;
 • Weet je risico’s en consequenties van beslissingen in te schatten;
 • Ben je je bewust van regels en verschillende posities, gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handel je daarnaar.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt minimaal over een Hbo werk- en denkniveau op het gebied van Vastgoed en Makelaardij.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en (werk)ervaring:
  • Ervaring bij het leveren van ondersteunende werkzaamheden op vastgoedgebied waarbij over interne (deel)producten en diensten wordt geadviseerd en deze ook worden uitgevoerd/ontwikkeld. Ervaring met software programma’s zoals SAP en/of Oracle, Word, Excel, Kadaster- online en GIS-applicaties;
  • Ervaring met deskundigheid bij het zorgdragen voor uitvoeren van de werkzaamheden welke conform wet- en regelgeving, interne kaders en afspraken zijn uitgevoerd;
  • Ervaring met resultaatgerichtheid en effectiviteit, ook in relatie tot anderen, en het voeren van een deugdelijke administratie;
  • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring waarbij aantoonbaar sprake is van de volgende aspecten:
   • Kennis en ervaring op het gebied van verkoop en gebiedsontwikkeling van overheidsvastgoed;
   • Kennis van de vastgoedmarkt;
   • Ervaring met project- en procesmatig werken;
   • Ervaring met administratieve en financiële ondersteuning;
   • Ervaring met het toepassen van relevante wet- en regelgeving op vastgoed gebied;
   • Kennis/ervaring met het werken met ICT-systemen waaronder SAP en/of Oracle.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 31 januari 2022
 • Optie tot verlenging: Nee, geen optie tot verlenging na afloop initiële opdracht
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 20 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Sr. Medewerker Vastgoed & Infrastructuur/63.50/SRQ142052

Tagged as: Bouw en Infra