• Kampen
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 22063

Gemeente Kampen

Voor Gemeente Kampen zijn we op zoek naar een

Projectleider Oriëntatie duurzame Havenontwikkeling


Organisatie
Zwolle, Meppel en Kampen werken in hun havenactiviteiten samen in het verband van Port of Zwolle. Onder de vlag van Port of Zwolle leveren de gemeenten ook een bijdrage aan de Regiodeal met provincie en rijk.

De drie gemeenten werken, samen met een vierde samenwerkingspartner, het bureau NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie), aan een viertal projecten:

1. Positieve energie in Kampen: Port of Zwolle als batterij voor stad en regio.
2. Waardevolle grondstoffen in Meppel: Port of Zwolle als upcycle hub voor stad en regio.
3. Robuuste inrichting in Zwolle: Port of Zwolle als klimaatadaptieve hotspot voor stad en regio.
4. Circulaire innovatie in de logistieke keten: Port of Zwolle als circulair MKB|LAB voor stad en regio.

De partners werken in regionaal verband samen maar zijn ook elk verantwoordelijk voor de realisatie van hun eigen project en hebben daarvoor een eigen projectorganisatie ingericht.  Het project in Kampen betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om een duurzame haven te ontwikkelen in het gebied Melmerpolder. Het onderzoek bevindt zich nog in de oriëntatiefase. Een consortium van externe bureaus doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden van circulaire haven- en bedrijventerreinontwikkeling waarbij de transitieopgave rond klimaatadaptatie, circulaire economie en energie en kringloopsluiting van grondstofstromen integraal wordt meegenomen.

Doel is om de colleges en raden in positie te brengen voor een goede besluitvorming over de vraag of en onder welke condities een duurzame havenontwikkeling in de Melmerpolder mogelijk is. Het resultaat van het onderzoek is een rapportage met kansen en bedreigingen die uit onderstaande vragen naar voren komen, een position paper die dient voor bestuurlijke besluitvorming en een aantal uitgangspunten – gidsprincipes – om na dit oriënterend jaar de transitie van het gebied vorm te geven.

Opdrachtomschrijving
Als projectleider fungeer je als aanspreekpunt en opdrachtgever voor het consortium dat het onderzoek uitvoert. Je bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het onderzoek en stemt (tussentijdse) resultaten af met interne en externe betrokkenen. Vanwege de brede opzet van het onderzoek is intern een klankbordgroep gevormd met expertise op het terrein van economie, ecologie, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen, juridische zaken en financiën. Daarnaast neem je namens de gemeente Kampen deel aan het programmateam dat is gevormd met de andere partners in de regiodeal. In dat projectteam wordt de voortgang van de bovengenoemde projecten afgestemd. De gemeente Kampen treedt namens de vier projectpartners als penvoerder op voor rapportages over de voortgang van de Regiodeal naar de provincie als subsidieverstrekker. Vanzelfsprekend verzorg je ook de communicatie over de voortgang en de resultaten van het project naar college en raad. Op basis van de positionpaper van het consortium, en met input van de andere betrokkenen, draag je zorg voor het beslisdocument op basis waarvan college en raad een weloverwogen besluit kunnen nemen over een eventuele verdere ontwikkeling van het gebied.

De functie van projectleider voor de oriëntatiefase van de havenontwikkeling loopt tot en met de besluitvorming door de gemeenteraad over het beslisdocument. Naar verwachting is dat in januari 2022. Deze opdracht loopt daarmee naar verwachting eind februari af 2022

Competenties
Ten aanzien van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Je bent een verbinder die in staat is om partijen met verschillende expertise, achtergronden en belangen bij elkaar te brengen;
 • Je bent resultaatgericht en hebt bewezen ervaring als projectleider van complexe gebiedsontwikkelingen bij voorkeur ook met havenontwikkeling
 • Je ben bestuurlijk sensitief en in staat om complexe onderwerpen, zowel mondeling als schriftelijk, op een heldere manier over het voetlicht te brengen.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt WO werk- en denkniveau.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en (werk)ervaring:
  • Ruime ervaring als strategisch beleidsadviseur met complexe vraagstukken waarin kennis van verschillende beleidsterreinen wordt ingebracht en afgewogen;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring als strategisch beleidsadviseur met complexe vraagstukken in de afgelopen 10 jaar;
  • Ervaring als projectleider van complexe gebiedsontwikkelingen;
  • Ervaring als projectleider van complexe gebiedsontwikkelingen met havenontwikkeling;
  • Kennis van verschillende beleidsterreinen: economie, ecologie, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen, juridische zaken en financiën.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 25 oktober 2021
 • Einddatum: 28 februari 2022
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Kampen
 • Uren: 24 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider Oriëntatie duurzame Havenontwikkeling/SRQ154295/schaal 11

Tagged as: Bouw en Infra, Projectmanagement