• Apeldoorn
 • Opdrachtnummer: Z 22076

Het Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een

Senior (data) Consultant Continuiteit


Organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

De afdeling

Voor een data verwerkende organisatie is de integriteit, beschikbaarheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van die data heel erg belangrijk of zelfs van cruciaal belang om de continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen. Om deze essentiële randvoorwaarden te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om continu te kijken welke bedreigingen op deze aspecten optreden. Zo zien we bijvoorbeeld op het gebied van cyberdreigingen de gevallen van ransomware toenemen. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals totale onbeschikbaarheid van data en daarmee de diensten die het Kadaster levert. Met andere woorden: de dreigingen zijn continu aan verandering onderhevig en bijbehorende mitigerende maatregelen moeten daarmee ook continu veranderen. Dit betreft niet alleen de maatregelen zelf, maar ook het vaststellen van de werking en de effectiviteit daarvan.

Binnen het Kadaster is het continuïteitsrisico een belangrijk onderwerp. Het Kadaster werkt continu aan het verbeteren van de continuïteit en het beperken van nieuwe dreigingen die zich voordoen. Om de verbeteringen te concretiseren is het programma continuïteit gestart. Dit programma heeft als doel om zorg te dragen dat de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd. Binnen dit programma worden een aantal deelprojecten uitgevoerd. Binnen deze deeltrajecten is het van belang om te analyseren welke datastromen er zijn en hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn.

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en in kaart brengen hoe de datastromen tussen de verschillende diensten lopen, de onderlinge afhankelijkheden en hoe de functionele datastromen zich verhouden tot technische datasets. Je brengt dit op een gestructureerde wijze in kaart en legt dat vast op een zodanige manier dat deze kennis/kunde overgedragen kan worden aan de staande lijn organisatie. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de programmamanager continuïteit en werkt inhoudelijk samen met de business architect continuïteit, consultant continuïteit van IT en alle productowners.

Verantwoordelijkheden

 • Het beschrijven van de functionele en technische data stromen.
 • Het in kaart brengen van de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van deze data stromen.
 • Het ontwerpen en onderhouden van de processen om de gevonden informatie te onderhouden.
 • Het onderwerp continuïteit actief uitdragen in de organisatie (“het levend houden”).
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over aspecten op het gebied van continuïteit.
 • Het overdragen van kennis en kunde.

Competenties 

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent resultaat- en klantgericht, organisatiesensitief;
 • Je bent geen IT’er, maar hebt wel IT affiniteit, je spreekt met name de taal van de business;
 • Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen;
 • Je werkt zelfstandig en bent self-starting;
 • Je bent initiatiefrijk en kunt indien nodig snel handelen;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en weet van aanpakken;
 • Je bent doortastend en kunt goed in teamverband werken;
 • Je bent klantgericht, proactief en stressbestendig;

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding;
 2. Je hebt aantoonbare kennis van data analyse en in kaart brengen data stromen
 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het implementeren van data gerelateerde processen
 4. Je hebt minimaal 3 jaarervaring met standaarden en best practices, zoals BIO en ISO 27001/2
 5. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het implementeren van nieuwe diensten en processen (bv applicaties).
 7. Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 200 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster
 8. Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 200 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe je deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 9. Je toont duidelijk aan (max. 200 woorden) welke wijze de door jouw geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan het te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 31 december 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 6 maanden
 • Standplaats: Apeldoorn/ Flexibel in overleg
 • Uren: 40 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior (data) Consultant Continuiteit/het kadaster/inhuur gelderland/110

Tagged as: ICT en IT, Interim management