• Rotterdam
 • Opdrachtnummer: Z 22083

Nationale Politie

Voor de Nationale Politie zijn we op zoek naar een

Communicatieadviseur DRIO Rotterdam

Opdrachtomschrijving

De Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) is het onderdeel van politie dat zorgt voor de juiste veiligheidsinformatie voor de uitvoering van de politietaak. DRIO Rotterdam telt circa vierhonderd FTE, verdeeld over zeven districten. De werkzaamheden worden op verschillende niveaus uitgevoerd. Voorbeelden van DRIO-werkzaamheden zijn: het inwinnen, verzamelen, analyseren, duiden en verstrekken van veiligheidsinformatie; informatiecoördinatie; monitoren en signaleren van de kwaliteit van gegevens; verbeteren en innoveren van informatieposities -producten en –diensten en op- en afschalen.

De DRIO is in verandering. De dienst wil inspelen op de veranderingen in de maatschappij en past daarom haar werkwijze aan. Voor veel medewerkers heeft dit op termijn effect op het werk wat ze doen. Ook voor onze afnemers zullen dingen veranderen. Als contentmaker werk je in het team van de Programmamanager veranderopgave DRIO en bepalen we gezamenlijk hoe we met communicatie de veranderopgave ondersteunen. Vanuit jou expertise bedenk je welke content en welke vorm passend zijn bij de doelen die we willen bereiken. Je kunt hier ook zelfstandig uitvoering aan geven. Jou kracht is het kunnen schakelen tussen verschillende niveaus, met oog voor zowel het organisatiebelang als dat van de medewerkers. Je kunt overtuigen met heldere positieve communicatie.

Verantwoordelijkheden

 • Je hebt aantoonbare werktervaring als ‘beeldmaker’ met een camera.
 • Je hebt aantoonbare journalistieke werkervaring en actuele kennis van nieuwe beeldontwikkelingen.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het zelfstandig maken van formats, rubrieken en video-items te creëren.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met Final Cut Pro en/of Adobe Premiere, Photoshop, InDesign en Illustrator.
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van de Nederlandse taal, in woord en geschrift,

Competenties

 • Bereidheid om op meerdere locaties te werken binnen de regio: – waar en hoe vaak?
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding richting Communicatie- en/of Marketing op minimaal HBO niveau.
 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur.
 3. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie.
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met Final Cut Pro en/of Adobe Premiere, Photoshop, InDesign en Illustrator.
 5. Je hebt aantoonbare werkervaring (kennis) binnen het intelligencedomein.
 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met-/binnen het veiligheidsdomein (Politie).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 6 december 2021
 • Einddatum: 30 november 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; optioneel
 • Standplaats: Rotterdam
 • Uren: 32 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Communicatieadviseur DRIO Rotterdam/nationale politie/inhhuue politie/90

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Marketing en Communicatie