Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we op zoek naar een

Data Analist

De organisatie
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

De afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Opdrachtomschrijving
De afdeling Stadsbeheer staat voor een de ontwikkeling van informatie gestuurd weken. Met “Slimmer Beheren” (Assetmanagement) als nieuwe beheersystematiek kiest de afdeling Stadsbeheer voor een raamwerk dat helpt invulling te geven aan het informatie gestuurd beheren van de openbare ruimte. De data-analyse en de informatie die daaruit onttrokken kan worden, vormt een cruciale rol binnen de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimte. Het is dus van essentieel belang data op orde te brengen, op orde te houden en te ontsluiten. Jij kan hieraan bijdragen door de volgende taken op te pakken:

 • Opstellen van strategische randvoorwaarden voor informatiebeheer en richtlijnen voor de omgang met data.
 • Visie bepalen voor de inzet van BI- en data-analyse binnen Stadsbeheer.
 • Aan de hand van doelen en prestatiecriteria meetbare indicatoren (KPI’s) definiëren.
 • Adviseren over de inrichting van processen t.b.v. het faciliteren van informatie gestuurd beheren.
 • Inzicht creëren in de relatie tussen planning van beheermaatregelen en te verwachten prestaties. Dit zal in beginsel een beschrijvende analyse zijn o.b.v. beschikbare historische data. Naar gelang de organisatie groeit in haar “data volwassenheid” kan vervolgens gekeken worden naar verklarende, voorspellende en voorschrijvende analysen.
 • Monitoren in situ processen d.m.v. een voortgangsmonitor of een data kwaliteitsmonitor.
 • Monitoren of gestelde beleidsdoelen behaald worden.
 • Uitvoeren van test-analysen of effecten analysen om effectiviteit van (nieuwe) beheermaatregelen inzichtelijk te maken (onderzoeken of alternatieve werkwijzen meer waarde toevoegen dan huidige aanpak).
 • Management adviseren o.b.v. uitkomsten data-analysen. Worden doelstellingen behaald, wat zijn oorzaken van eventuele afwijkingen en welke maatregelen zijn nodig om bij te sturen?

Competenties

 • Assertief;
 • Regisseren;
 • Analytisch en resultaatgericht;
 • Verbindingen kunnen leggen;
 • Ondernemend.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt aantoonbare werkervaring als data analist in de afgelopen 5 jaar;
 2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
 3. Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van ICT/Big Data Analist;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met GIS;
 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met AutoCad;
 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met informatie gestuurd werken in de afgelopen 3 jaar;
 7.  Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als data analist binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 5 jaar;
 8. Je hebt affiniteit met civiele- en cultuurtechniek (duidelijk weergeven in het cv);
 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met PowerBI;
 10.  Wanneer door opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst de mogelijkheid om in dienst te treden zonder overname fee.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.
 • Begindatum: 1 december 2021
 • Einddatum: 12 maanden na aanvang opdracht
 • Optie tot verlenging: onbekend
 • Standplaats: Leidschendam Voorburg
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Data Analist/gemeent leidschendam voorburg/flextender/schaal 10

Tagged as: ICT en IT