• Landelijk
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: A 22086

Dienst Justitiële Inrichtingen

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen zoeken wij een  

Project-/ Programmamanager
 

Afdeling
De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn.

Opdrachtomschrijving
Aan DJI/DV&O is, naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer door de minister van rechtsbescherming in het kader van het terugdringen van Voortgezet crimineel handelen in detentie, de opdracht verstrekt een dronedetectie-en verstoringssysteem (counterdronesysteem) te ontwikkelen. Het traject van dit counterdronesysteem is een uniek project (internationaal georiënteerd) maar ook eenzeer innovatief ICT-project. De opdracht bestaat uit twee fasen, fase 1 ziet op een systeem dat in staat is om drones te detecteren en classficeren, dit systeem bestaat uit viervoudige detectie (auditief, visueel, radiofrequentie en radar). Fase 2 ziet op een innovatieve samenwerking tussen leverancier en DJI om te komen tot een systeem van verstoring cq. neutralisatie. Beide fasen bestaan ook weer uit 2 fasen namelijk de ontwerpfase en de ontwikkelfase. Het eindresultaat is dat DJI in staat is een drone te detecteren en classificeren en vervolgens veilig en verantwoord uit de lucht kan halen binnen de vastgestelde regelgeving, vergunningen, processen en protocollen.

De ontwerpfase voor fase 1 is medio voorjaar 2021 gestart. Verschillende specialisten werken al aan ontwikkel-en installatieplannen. Afspraken moeten worden gemaakt met verschillende partijen, denk hierbij aan: leveranciers, PI’s, agentschap telecom, facilitair DJI, RVB, TNO, Diehl, ESG etc. Medio Q2 2022 moet de ontwerpfase zijn afgerond. Ontwikkelfase In de ontwikkelfase, die deels parallel aan de ontwerpfase zal lopen, zal het “hoe” uitgewerkt moeten worden. Uiteraard gelinkt aan de huidige wet-en regelgeving. In deze fase moet ook de onderzoek/testfase worden ingericht metals resultaat een inrichting van de implementatiefase van het counterdronesysteem (Q4 2022).

De projectleider:

 • Stuurt het counterdroneproject aan in zowel de ontwerp-als de ontwikkelfase en is de verbindende factor.
 • Rapporteert aan de algemeen directeur DV&O en werkt nauw samen met een senior-adviseur bedrijfsvoering DV&O.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt WO werk en denk niveau.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en (werk)ervaring: 
  • Minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement;
  • Kennis van en ervaring in soortgelijke projecten (ivm complexe regelgeving) en kan dit aantonen aan de hand van een afgeronde opleiding, training of werkervaring;
  • Bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring in politiek bestuurlijke context (politiek sensitief), ervaring in het veiligheidsdomein;
  • Bij voorkeur ruime ervaring met het aansturen van complexe projecten.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.  
 • Begindatum: 13 december 2021 
 • Einddatum: 31 december 2022 
 • Optie tot verlenging: Ja  
 • Standplaats: Landelijk
 • Uren: 36 uur per week  
 • Aantal ZZP’ers: 1 
 • Gesprek: Zo spoedig mogelijk  
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.     
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.  
Jamie Aeves/schaal 13

Tagged as: ICT en IT, Projectmanagement