• Bussum
 • Opdrachtnummer: Z 22092

gemeente Gooise Meren

Voor de Gemeente Gooise Meren zijn we op zoek naar een     

  

Procesmanager beleidstrajecten

  

  

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdrachtomschrijving
We zoeken een procesmanager die kan zorgen dat bepaalde beleidstrajecten vlotter wordt doorlopen, dat de verwachtingen beter worden gemanaged en dat er meer draagvlak ontstaat voor het eindproduct.
Er zijn vele definities van procesmanagement, maar hier wordt bedoeld: het managen van een idee. Procesmanagement is het systematisch en doordacht versterken van een idee door de inhoudelijke zeggingskracht van het idee te versterken en tegelijkertijd het draagvlak voor het idee te vergroten. En daarmee is het anders dan bijvoorbeeld projectmanagement, want het resultaat staat niet vast. En het is ook iets anders dan procesverbetering in de zin van bijvoorbeeld de Lean / Six Sigma aanpak. Het gaat namelijk niet over het verbeteren van een (herhaalbaar) proces maar om het managen van een eenmalig proces rondom een uniek idee.

Het werken met een procesmanager voor beleidstrajecten is nieuw voor de organisatie. De meest gebruikelijke aanpak bij het ontwikkelen van beleid tot nu toe is het trekkerschap neer te leggen bij degene die er het meest verstand van heeft. Nu is het uiteraard van groot belang om de inhoudelijke deskundigheid goed in de aanpak te verankeren, maar trekkerschap beleggen bij een specialist brengt ook een aantal serieuze beperkingen met zich mee. De trekker is immers ook verantwoordelijk voor het versterken van het draagvlak voor het idee. Dat vraagt vooral goed luisteren naar de ideeën van anderen. En oog voor de belangen achter die ideeën. Een zekere onafhankelijkheid en afstand tot de materie kan daarbij helpen, maar dat valt niet mee als je zelf de deskundige bent.

Er is nog niet bepaald op welke beleidstrajecten de procesmanager ingezet zal worden. Dat wordt een kwestie van het matchen van vraag en aanbod. Ook de precieze rolverdeling is een kwestie van maatwerk. Er kan voor worden gekozen om het trekkerschap helemaal bij de procesmanager te beleggen, maar een tweehoofdige aansturing – in combinatie met de inhoudelijk deskundige – kan ook. Zoals een balletgezelschap ook een artistiek en een zakelijk leider kan hebben. Daarbij is dan wel van belang dat de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.

Je bezit de volgende kerncompetenties 

 • Je kan de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders goed inschatten en dit inzicht vertalen in een effectieve procesaanpak;
 • Je hebt bent zeer omgevingsbewust en hebt een uitstekende bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je kan je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen en weet daarbij snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprocessen;
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je bent goed in het enthousiasmeren van andere partijen en weet ideeën op een aansprekende manier te presenteren;
 • Je gaat graag de uitdaging aan te werken in organisatie in ontwikkeling met ruimte voor innovatie.

Eisen en wensen:   

 1. Je beschikt over aantoonbare eindverantwoordelijkheid voor minstens 3 verschillende beleidsontwikkeltrajecten in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting);
 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van beleidsontwikkeltrajecten in een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar;
 3. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met een beleidsontwikkeling in een politiek-bestuurlijke omgeving (ministerie, provincie of gemeente) in de afgelopen 10 jaar;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het actief betrekken van inwoners bij beleidstrajecten in de afgelopen 5 jaar;
 5. Je beschikt over aantoonbare kennis van één of meer methoden van procesmanagement (bijvoorbeeld door gevolgde trainingen).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 19 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum opdracht: 6 maanden vanaf begindatum 
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×6 maanden
 • Standplaats: Bussum
 • Uren : 20 uren per week 
 • Gesprek: 25 oktober as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Procesmanager beleidstrajecten/ gemeente Gooise meren / 115 incl. 0,0 fee Flextender / 6990

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Projectmanagement