Provincie Arnhem

Voor de Provincie Gelderland zijn we op zoek naar een

Strategisch Communicatieadviseur Vrijheid en Herdenken

Opdrachtomschrijving
Het gaat hier om een gecombineerde opdracht: communicatie programma Vrijheid en Herdenken en borging van de verhaallijn Herinneringstoerisme binnen het thema Toerisme en Recreatie.
In de periode van het programma Gelderland Herdenkt zijn de verhalen uit geschiedenis rond oorlog en bevrijding uit de periode ’40-’45 opgehaald en zichtbaar gemaakt. Zij vertellen de verhalen van een ingrijpend stuk van de recente geschiedenis die diepe sporen heeft achtergelaten en deel is geworden van de Gelderse identiteit. Die verhalen zijn tegelijkertijd een bron van inspiratie voor de actieve bewustwording van de onschatbare waarde van onze Vrijheid en van het besef dat die Vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als zij soms lijkt.
Beoogde resultaat is dat de Gelderse verhalen van bezetting en bevrijding ontsloten en bekend zijn voor bezoekers en inwoners van Gelderland. Het gaat dan om de zichtbaarheid en bekendheid van de vele plekken in Gelderland die deze verhalen vertellen en van de activiteiten en evenementen die daarover worden georganiseerd.
In het programma Gelderland Herdenkt is hieraan een begin gemaakt. De komende jaren wordt dat gecontinueerd en uitgebouwd.
Het thema Vrijheid en Herdenken en het Herinneringstoerisme staan niet op zichzelf. Er zijn vele (vrijwilligers)organisaties actief in het veld en er worden contacten gelegd met andere provincies en landelijke organisaties om samen te werken. Vanuit de Achterhoek en de regio Nijmegen zijn er contacten met gemeenten en organisaties in Duitsland. Enkele voorbeelden van samenwerkingspartners: provincie Brabant (Market Garden),  Brabant Remembers, Europe Remembers, Liberation Route Europa, 75 jaar vrijheid, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Euregio en vfonds.
Om de communicatie voor het thema Vrijheid en Herdenken en het Herinneringstoerimse verder uit te bouwen zoeken we een Strategisch Communicatieadviseur. We vragen flexibiliteit in beschikbare uren in de periode maart/april/mei en augustus/september. Dit zijn de piekmomenten.

Verantwoordelijkheden

De Strategisch Communicatieadviseur speelt een belangrijke rol bij de start en ontwikkeling van ons programma Vrijheid en Herdenken en van het Herinneringstoerisme. Je bent een kritische, constructieve sparringpartner voor programmamanager en projectleiders en je helpt hen, door ruime ervaring als strategisch adviseur, verder met een communicatief programma of project.

 • Je ben verantwoordelijk voor communicatie advies en aanpak van het thema Vrijheid en Herdenken en Herinneringstoerisme.
 • Je draagt bij aan informatieverbetering en informatieverwerking rondom de grootscheepse evenementen die georganiseerd worden rondom herdenken van de tweede wereldoorlog. Je onderhoudt contact met de regio’s, voornamelijk met de communicatie adviseurs.
 • Je onderhoudt contact met de communicatieadviseurs vanuit de regio.
 • Je adviseert de provincie en de programma organisatie in het goed vervullen van de communicatierol.
 • Je voert regie richting pers en media communicatie. Waar nodig werk je nauw samen met de woordvoerder van de gedeputeerde. Ook verzorg je de afhandeling van algemene persvragen, interview verzoeken en referentie artikelen.

Competenties

 • Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Organisatiesensitiviteit:  Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
 • Proactief/initiatief nemend: Je signaleert kansen en handelt daarnaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht.
 • Samenwerken/verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen. Je hebt een heldere, bondige en energieke schrijfstijl.

Eisen en wensen  

 1. Je bent in de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
 2. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde communicatie opleiding op HBO niveau of over minimaal een vergelijkbare afgeronde opleiding op HBO niveau. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) als strategisch communicatie adviseur bij of voor een overheidsorganisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.
 4. Je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 – heden) als strategisch communicatieadviseur voor een historisch onderwerp (vergelijkbaar met Vrijheid/Herdenken/Herinneringstoerisme) en heeft daardoor aantoonbaar ervaring in het samenwerken met partners en adviseurs in tenminste regionaal verband. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in jouw toelichting minimaal twee events (vergelijkbaar met Vrijheid/Herdenken/Herinneringstoerisme) waaruit blijkt dat je aan deze eis voldoet. Graag specifiek ook de ervaring met het samenwerken in tenminste regionaal verband vermelden.
 5. Je hebt aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 – heden) met het samenwerken met een marketing bureau of een marketing afdeling bij complexe projecten. De provincie Gelderland verstaat onder een complex project: een dynamische omgeving waar snelheid geboden is en met meerdere partners uit verschillende sectoren en doelgroepen die bediend moeten worden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee complexe projecten waaruit blijkt dat je aan deze eis voldoet.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.
 • Begindatum: 3 januari 2022
 • Einddatum: 31 december 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 6 maanden
 • Standplaats: Arnhem/Thuiswerken
 • Uren: 16 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Strategisch Communicatieadviseur Vrijheid en Herdenken/provincie arnhem/inhuur gelderland/90

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Marketing en Communicatie, Projectmanagement