• Groningen
 • Opdrachtnummer: Z 22117

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we op zoek naar een

Senior adviseur Bedrijfsvoering

De organisatie
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMGorganisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.

Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering IMG opereert relatief zelfstandig van het Rijk/RVO. Zij voldoet aan alle wettelijke rijksregels, echter daar waar doorvertalingen naar EZK/RVO gemaakt worden, behoudt zij haar eigen regelruimte. Voor de eenduidigheid in werken, wordt daar waar kan wel gelijk gewerkt. De afdeling bedrijfsvoering is wendbaar, betrouwbaar en betrokken en heeft een integrale adviesfunctie en zorgt voor ondersteuning en ontzorgt het IMG management en medewerkers.

 • De afdeling is wendbaar en reageert snel en bij voorkeur anticiperend op de dynamiek/complexiteit die de opdracht van het IMG met zich meebrengt;
 • De afdeling is betrouwbaar in de producten en dienstverlening;
 • De afdeling is betrokken; kent de business en werkt vanuit de gezamenlijke opgave;
 • De afdeling verzorgt een integrale adviesfunctie bestaande uit: uitvoerend, advies en kaderstellend waarbij de afdeling de volgende doelstelling hanteert;
 • De afdeling draagt bij aan een financieel rechtmatig, doelmatig en gezonde organisatie;
 • De afdeling helpt in het mogelijk maken dat beschikbare kennis, vaardigheden en gedragingen van medewerkers in overeenstemming kunnen worden gebracht met de benodigde kennis, vaardigheden en gedragingen voor het realiseren van (organisatie)doelstellingen;
 • De afdeling is door een combinatie van regie voeren en eigen organisatie in control op ondersteunende processen.

Taken van de afdeling De afdeling Bedrijfsvoering heeft een adviserende, kader stellende en ondersteunende rol naar de organisatie in het faciliteren van ondersteunde processen waarbij zij verantwoordelijk zijn voor drie hoofdprocessen/taken:

 1. De Planning en Control cyclus;
 2. De Personeel en Organisatie cyclus;
 3. De Ondersteunende taken voor de IMG organisatie.

Opdrachtomschrijving
Het Archief/DIV is een cruciaal onderdeel voor de organisatie om betrouwbaar en toegankelijk informatie te beheren. Het zorgt er voor dat in de toekomst informatie beschikbaar en voor verschillende doelen bruikbaar is. Het Archief/DIV zal het IMG op operationeel, tactisch en strategisch niveau ondersteunen om aan de Archiefwet te voldoen. De Archiefwet verplicht elke overheidsorganisatie om haar informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden, en te vernietigen wanneer de bewaartermijn is verlopen. Om dit te goed te kunnen uitvoeren, bestaat het proces van Documentaire Informatievoorziening (DIV) uit vier functies, namelijk een senior adviseur Bedrijfsvoering S12, 2 adviseurs bedrijfsvoering (s10 en s9) en een medewerker Repro s5.

Je helpt het IMG in de tijdelijke rol van Senior Adviseur om het Archief verder op te zetten. Je ondersteunt, adviseert hierover de collega’s van het IMG. Je hebt regelmatig contact met collega’s van het RVO en het IMG om de huidige kennis te benutten en biedt op basis van jouw ervaring en de kennis van collega’s een aanpak aan hoe en wanneer te komen tot het doel om te voldoen aan de Archiefwet en strategisch beleid te maken. Verder ondersteun, adviseer en stimuleer je de gebruikers inzake ontwikkelingen en toepassing van het digitale informatiebeheer en informatiegebruik.

Competenties

 • Analyseren;
 • Overtuigingskracht;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Plannen en organiseren;
 • Creactiviteit;
 • Procesdenker
 • Teamplayer
 • Pro-actief

Eisen en wensen

 1. Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en bent minimaal in het bezit van een HBO diploma;
 2. Je hebt aantoonbare meerjarige werkervaring in diverse adviesrollen;
 3. Je beschikt over een afgeronde IDM. HMDI, Archiefschool opleiding of gelijkwaardige combinatie van werkervaring op het gebied van informatiehuishouding;
 4. Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in meerdere audit- en adviestrajecten, met meerdere klanten;
 5. Je bent succesvol in projectmatig werken;
 6. Je hebt enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team.
 7. Je beschikt over eerdere ervaring met het opzetten van het proces Documentaire Informatievoorziening / Archief;
 8. Je hebt ruime ervaring met het analyseren van de ist & soll situatie en het schrijven van een Plan van Aanpak.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 8 november 2021.
 • Einddatum opdracht: 24 april 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×6 maanden 
 • Standplaats: Groningen/ thuis
 • Uren : 24 tot 32 uren per week
 • Gesprek: z.s.m. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   


Senior adviseur Bedrijfsvoering/ Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ Schaal 12/ Kas Donderdag 20-10 16:00 uur

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Overige, Projectmanagement