• Ede
 • Opdrachtnummer: Z 22127

Gemeente Ede

Voor de gemeente Ede zijn we op zoek naar een

Adviseur Klimaatadaptatie en Water

De organsatie
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt de gemeente Ede maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatveranderingen. De uitbreiding van de stad en de verandering van het klimaat zorgen ervoor dat er op tactisch en strategisch niveau keuzes moeten worden gemaakt om te komen tot een klimaat – en waterrobuuste leefomgeving.
Vorig jaar hebben we het programmaplan Klimaatadaptatie vastgesteld. Dit programma wordt uitgevoerd binnen het team robuuste natuur waarbij we programmatisch werken aan de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit, landschap.

Opdrachtomschrijving
Als adviseur Klimaatadaptatie en water ga jij vanuit de vastgestelde visie impuls geven aan de ambities en uitvoeringsagenda op het gebied van klimaatadaptatie.

Je ziet het als een uitdaging om mee te werken aan een klimaatrobuuste leefomgeving en een gezond en veerkrachtig watersysteem. Je bent in staat om koppelkansen met de omgevingswet, energietransitie, robuuste natuurversterking en gebiedsontwikkeling te concretiseren. En jij gaat daar actief aan bijdragen door ervoor te zorgen dat we bij toekomstige woningbouwprojecten en andere ruimtelijke projecten op de juiste manier rekening houden met het veranderende klimaat (hittestress, droogte, extreme neerslag). Je werkt hierbij samen met collega’s van andere vakgebieden zoals Groen, Wegen, Verkeer, Ecologie stedenbouwkundigen en landschappers.
Samen een goede oplossing vinden in het spanningsveld tussen middelen, ruimte en kwaliteit vormt hierin jouw uitdaging. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep Water.

 • Je geeft mede uitvoering aan de gemeentelijke watertaken die zijn vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Initiëren van beleidsonderzoek naar bijvoorbeeld het versterken van inzicht in de impact van klimaatverandering. (bv. Actualiseren klimaatstresstest of uitvoeren studies ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen)
 • Onderhouden van de contacten met partners in de regio zoals het Waterschap Vallei & Veluwe en Platform Water Vallei en Eem. Je haalt inzichten op en levert bijdrage aan de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie.
 • Je werkt samen aan een uitvoeringsagenda in het team robuuste natuurversterking waarin de opgaven van biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuurversterking samen komen.
 • Meedenken bij beleidstrajecten van andere afdelingen en programma’s, zoals het programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie en de ontwikkelvisies binnen de gebieden. Je werkt samen met de adviseurs Wegen, Groen en Verkeer om jouw opgaven te realiseren.
 • Presenteren van visies, plannen en dilemma’s aan burgers en bestuur.
 • Je adviseert de wethouder Openbare Ruimte en vervult een actieve rol in regio en bij platform Water Vallei & Eem.
 • Daarnaast is er ruimte in de functie over om mede uitvoering te geven aan (ontwikkel)opgaven vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Eisen en wensen  

 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding, bijvoorbeeld Larenstein Land- en Watermanagement, minor klimaatbestendige stad (HVA) of vergelijkbaar (op CV aantoonbaar)
 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en beleidsmatige inhoudelijke advisering op het gebied van klimaatadaptatie en/of watermanagement (op CV aantoonbaar)
 3. Je hebt ervaring met procesmatige sturing met koers op het eindresultaat. (op CV aantoonbaar)
 4. Je hebt ervaring met het schrijven van een helder en beknopt beleidsstuk.
 5. Je hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 6. Het liefst heb je een Master klimaatverandering Climate adaptation and mitigation.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 25 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.
 • Begindatum: 8 november 2021
 • Einddatum: 30 april 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; per kwartaal
 • Standplaats: Ede
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Adviseur Klimaatadaptatie en Water/gemeente ede/inhuur gelderland/100

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Milieu en Groen