Provincie Gelderland

Voor de provincie Gelderland zijn we op zoek naar een

Programmaregisseur Mobiliteit Gelders Energieakkoord

Opdrachtomschrijving
In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma’s: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Mobiliteit is een van de programma’s en is gericht op het aandeel dat de Mobiliteit heeft in de centrale doelstelling. Per programma is een meerjarenplan opgesteld bestaande uit activiteiten en de bijdrage per programma aan de reductie van de C02 emissies. Voor de uitvoering  van dit plan en waar nodig de tussentijdse bijstelling, zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren programmaregisseur.

Je bent verantwoordelijk voor de sturing en realisatie van het verduurzamen van Mobiliteit binnen het netwerk van het GEA. Je bent als programmaregisseur op het thema Mobiliteit de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Formeel heb je geen bevoegdheid maar informeel sta je wel aan het roer. Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van het verduurzamen van Mobiliteit en je weet goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen.

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vijf programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem ben je verantwoording verschuldigd. Binnen elk programma zijn de partners gevraagd een onbezoldigd “voorzitter’’ te leveren. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van Mobiliteit in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent voor de partners binnen het programma Mobiliteit het eerste aanspreekpunt. Binnen de GEA-organisatie ben je voor Mobiliteit eveneens het eerste aanspreekpunt.
 • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en draagt zorg voor de uitvoering van het programma.
 • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het programma Mobiliteit.
 • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.
 • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.
 • Je bespreekt de voortgang van het programma binnen het GEA-team en neemt initiatief tot bijstelling van het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen.
 • Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma-bijeenkomsten en de afstemming met de andere programma-onderdelen binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
 • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg en het overleg met de programma-voorzitters.
 • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren.

Eisen en wensen  

 1. Je bent een senior communicatieadviseur op Hbo+ niveau;
 2. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van communicatie
 3. Je hebt een proactieve houding
 4. Je hebt kennis en ervaring met communicatie via een digitaal platform
 5. Je hebt ervaring als sparringpartner voor communicatieadviseurs op gemeenteniveau
 6. Je beschikt over uitvoerings- en resultaatgerichtheid
 7. Je hebt kennis en ervaring met beleidsontwikkeling en programmatisch/projectmatig werken in een politiek bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in de regio Utrecht
 8. Je hebt kennis en ervaring met energievraagstukken/duurzaamheid, bij voorkeur in de regio Utrecht.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 29 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.
 • Begindatum: 29 november 2021
 • Einddatum: 31 augustus 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 1 keer 6 maanden
 • Standplaats: Provincie Gelderland
 • Uren: 16 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Programmaregisseur Mobiliteit Gelders Energieakkoord/provincie gelderland/inhuur gelderland/95

Tagged as: Administratief en Officemanagement, Milieu en Groen, Projectmanagement