• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: X 22135

Gemeente Amsterdam

Voor De Gemeente Amsterdam zoeken wij een   

Projectleider Evenementen 

Gemeentelijke organisatie 
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we de openbare ruimte goed onderhouden. Dit is de taak van onze directie Stadswerken. De bedoeling van Stadswerken is dan ook te werken aan een aangename openbare ruimte, die uitnodigt om goed voor te zorgen.

De afdeling Gebied en Gebruik (51fte) bestaat uit Gebiedsbeheer, Expertisecentrum en Projecten. Het gebiedsbeheer verzorgt de koppeling tussen gebiedsgericht en assetgericht werken en is de spin in het web tussen de gebiedsteams van de stadsdelen en de uitvoeringsorganisatie van Stadswerken. Het Expertisecentrum adviseert over het gebruik en beheer van de openbare ruimte en stelt de verkeersbesluiten op. Projecten levert capaciteit voor kortlopende projecten als kleine functionele wijzigingen, pilots over het beheer van de openbare ruimte en evenementen. De afdeling werkt samen met meerdere ketenpartners. 

Functieomschrijving 
De projectleider evenementen is vanaf de opstartfase betrokken bij het evenement. Grote evenementen worden samen met vertegenwoordigers van andere organisatieonderdelen voorbereid.

Werkzaamheden
De projectleider evenementen coördineert en regelt de dagelijks beheer-aspecten en adviseert op de vergunningaanvraag. “Integraal” en “duurzaam” zijn kernbegrippen. Voorafgaand aan het evenement organiseert de projectleider een voorschouw, na afloop een naschouw. Tijdens het evenement is de projectleider schakelpunt naar de uitvoerende afdelingen van Stadswerken en heeft een signalerende rol t.a.v. andere aspecten (zoals handhaving, crowdmanagement). Het evenement wordt afgerond met een evaluatie. De projectleider draagt daaraan bij.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 
 2. Geeft in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte bent voor deze opdracht. 
 3. Je bent in het bezit van een erkende hbo/wo diploma in een voor de functie relevante richting. 
 4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur en/of coördinator.
  Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid/verduurzaming 
 5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare grootstedelijke ervaring met integraal beheer van de openbare ruimte. 
 6. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het regisseren en coördineren van evenementen in de openbare ruimte. 
 7. Je bent bij voorkeur bereid en in staat om de werktijden af te stemmen op de behoefte van het evenement (bv. overlegmomenten; aanwezigheid tijdens evenement): het ritme van het evenement is leidend.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 25 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl  
Overige informatie in verband met Corona    
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.   
 • Begindatum: Zo spoedig mogelijk   
 • Einddatum: 21 december 2022  
 • Optie tot verlenging: Ja, tot 21 oktober 2023   
 • Standplaats: Jacob Bontiusplaats, 9, 1018LL, AMSTERDAM 
 • Uren: 32 uur per week   
 • Aantal ZZP’ers: 1  
 • Gesprek: Zo spoedig mogelijk   
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden.  
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie € 4.100 tot maximaal € 5.170 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   
https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Supplier/OfferDetailsList.aspx?tenderId=187329&offerId=747941 Tarief 80 euro /schaal 10/11 

Tagged as: Marketing en Communicatie, Milieu en Groen, Projectmanagement