• Den Haag
 • Opdrachtnummer: X 22139

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

Objectmanager

 

De organisatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring.
We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.
Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.
Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

De afdeling
De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, boven en ondergrondse infrastructuur, terreinen en gronden van en in het beheer bij het Rijks vastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie West is (samen met de afdeling Realisatie Oost) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. Afdeling Realisatie West bestaat uit: sectie Zuid/West (provincies Zuid Holland en Zeeland), sectie Noord/West (provincies Utrecht en Noord Holland) en sectie CARIB (Het Caribisch deel van het
Koninkrijk).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

 • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de gebruikers van de gebouwen en het bewaken van de planning en uitvoering.
 • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van Planmatig Onderhoud en Dagelijks Onderhoud. Signaleren van knelpunten in de storingsopvolging en signaleren risico’s voor wet- en regelgeving.
 • Onderhouden van contacten met gebruikers van de gebouwen: het eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
 • Het leveren van prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
 • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 mln.
 • Signaalfunctie aspectprogramma’s (legionella, brandveiligheid). Het initiëren van acties naar gebruikers en installateurs (extern) en naar afdelingen en directies (intern).
 • Aangaan en uitvoeren service-overeenkomsten met gebruikers van de gebouwen (waaronder tijdige en volledige facturering).

Opdrachtomschrijving
Jij hebt als objectmanager een dynamische job met technische, juridische en bedrijfskundige componenten. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse objecten en namens het Rijksvastgoedbedrijf het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van deze panden. Je zorgt voor een soepele uitvoering van het preventieve onderhoud en de storingsopvolging. Daarbij maak je gebruik van de expertise van collega’s en van de gecontracteerde leveranciers.
Een goede communicatie met de gebruikers en leveranciers is essentieel voor een goed resultaat.
Belangrijk aspect in het onderhoud is, naast een ongestoord bedrijfsproces van de gebruiker, het voldoen aan wet- en regelgeving. Met jouw pand- en klantkennis en input van technische adviseurs en de assetmanager zet je meerjaren onderhoudsplannen op. Het planmatig (vervangings)onderhoud wordt vervolgens door jou of door collega projectleiders uitgevoerd. Ook het uitvoeren van klantwensen of investeringsprojecten kan aan je worden gevraagd. Kortom, je bent de spin in het web met vele interne en externe spelers. De ene dag geeft meer hectiek dan de andere, geen dag is hetzelfde.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent eerste aanspreekpunt vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voor de gebruiker en hebt daarmee een belangrijke rol in het relatiemanagement. Je benoemt zorgen en ontevredenheid bij gebruikers en escaleert deze tijdig naar je direct leidinggevende. Je werkveld is op uitvoerend/tactisch niveau.
 • Je bewaakt een juiste toepassing van de afspraken gemaakt in de rijkshuisvestingstelsels.
 • Je hebt regulier overleg met leveranciers en gebruikers om de werkzaamheden in de gebouwen goed op elkaar af te stemmen. Je bewaakt de uitvoering van beheer en onderhoud binnen de randvoorwaarden die vastgelegd zijn in de overeenkomsten en signaleert knelpunten naar de contractbeheerder.
 • Je geeft voor een deel van de werkzaamheden zelf opdracht, bewaakt de doorlooptijd, zorgt voor een juiste en volledige administratie en geeft prestatieverklaring af. Daarin wordt je ondersteund door een projectassistent.
 • Je houdt de hoofdlijnen van technische vraagstukken in de gaten en vormt een oordeel over de door de leverancier voorgestelde oplossing. Je wordt hierin ondersteund door technisch collega’s binnen en buiten de afdeling. Je weet waar je vraagstukken kunt neerleggen.
 •  Je stelt samen met technische collega’s en de assetmanager de meerjarenonderhoudsplannen voor je panden op. Jij brengt hierin je specifieke pandkennis en je kent de visie en wensen van je klanten.
 • Je vult mogelijk het projectmanagement op kleiner vervangingsonderhoud of klantwensen in.
 • Je bent continu alert op wet- en regelgeving en in het bijzonder relaties van de
  werkzaamheden met de lopende aspectprogramma’s, als asbest, brandveiligheid, veilig werken op hoogte.
 • Je werkt in een politieke omgeving, bent je bewust van de diverse belangen, kan tegenstellingen benoemen en weet daarin tot een oplossing te komen.
 • Je signaleert tijdig tekortkomingen of risico’s, opdat we in een escalatieproces oplossingen kunnen vinden

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding in vastgoedmanagement of techniek
 2. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van vastgoedonderhoud in een omgeving met meervoudige, complexe belangen. Het is een pre als dit tevens een politieke omgeving betreft.
 3. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
 4. Je gaat akkoord met de verplichte documenten genoemd onder de toelichting. Daarnaast dienen de genoemde documenten voor aanvang (en/of zo spoedig mogelijk) geüpload te worden in het digitale (leveranciers)dossier.
 5. In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 31 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 3 keer 6 maanden
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Objectmanager/rijkswaterstaat/ecop/90

Tagged as: Interim management