• Arnhem
 • Opdrachtnummer: X 22156

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

Adviseur inkoop en contracten Aanleg en Onderhoud

 

De organisatie
De dienst Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO), afdeling Inkoop en Contractmanagement (ICM) regio Oost van Rijkswaterstaat verzorgt als corporate organisatie op basis van deskundig opdrachtgeverschap en professioneel advies, planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing. Als organisatie willen we ons continue verbeteren en creëren we graag tevreden klanten en medewerkers op de afdeling.

Opdrachtomschrijving
Het projectencluster ON C Lobith van Rijkswaterstaat PPO regio Oost Nederland omvat een tweetal projecten;

 1. Project overnachtingshaven Spijk;
 2. Project vaarweg- en kribvaksuppletie Waal.

Deze uitvraag heeft met name betrekking op het project overnachtingshaven Spijk.

Op de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart. Schippers kunnen daardoor niet voldoen aan de wettelijke vaar- en rusttijden. Op verzoek van de Minister is door de Provincie een planstudie uitgevoerd die resulteerde in juni 2016 met een besluit van Gedeputeerde Staten om een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk mogelijk te maken. De overnachtingshaven bied plek voor ca. 50 binnenvaart schepen voor de beroepsvaart. Hiervoor dient de bestaande uiterwaarde van ca. 53 ha te worden ontgraven waarbij ca. 2,3 miljoen m3 zand vrij komt.

In november 2020 heeft de definitieve gunning plaatsgevonden van het realisatiecontract. Het betrof een Best Value aanbesteding. De Opdrachtnemer is gestart met ontwerpwerkzaamheden en conditionerende werkzaamheden in het veld. In de zomer 2021 zal met het grondverzet worden gestart.

De projecten worden door een klein eigen projectteam bemenst; het IPM-team, een inkoopadviseur en twee contractadviseurs. In beperkte mate zijn eigen specialisten op de achtergrond beschikbaar voor specifieke zaken. De overige benodigde inspanningen worden ingevuld door integrale uitbestedingen van diensten en enkele kleine uitbestedingen.
Het realisatiecontract (haven Spijk) wordt begeleid door een ingenieursbureau middels een integrale uitbesteding van diensten waarvoor in oktober 2017 opdracht is gegeven. Alle niet-kerntaken van het Rijkswaterstaat projectteam zijn bij dit bureau belegd middels de Best Value werkwijze. De contractbeheersing van deze ingenieursdiensten zullen tot de werkzaamheden van de contractadviseur (deze vacature) gaan behoren. Daarbij wordt gewerkt volgens het principe van systeemgerichte contractbeheersing waarbij de nadruk ligt op het interactiespoor, maar ook geregeld een SCB-toets dient worden uitgevoerd. Het VtW-proces betreft eveneens een groot aandeel van de werkzaamheden.

 

Je bent hét aanspreekpunt binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je werkt nauw samen met jouw projectteam en de opdrachtgever. Je zorgt dat resultaten inhoudelijk en procesmatig zijn afgestemd met meerdere stakeholders (vooral met marktpartijen). Je zoekt actief de verbinding en samenwerking met inkoop binnen jouw organisatieonderdeel en dat van andere organisatieonderdelen. Je levert een bijdrage aan het verbeteren van jouw vakgebied. Dit doe je door jouw expertise in te zetten om het vakgebied en de processen op het gebied van inkoop-, contract- en leveranciersmanagement binnen Rijkswaterstaat te verbeteren en te stroomlijnen. Standaardisatie, uniformiteit en het borgen van kwaliteit zijn daarbij belangrijke aspecten. Je levert een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van contractvormen. Je speelt een actieve en stimulerende rol in het delen en uitwisselen van kennis. Daarnaast coach en begeleid je vakinhoudelijk adviseurs in hun werk.

Competenties

 • Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerkvaardigheid
 • Anticiperen

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde 4-jarige HBO dagopleiding.
 2. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring op HBO werk-en denkniveau
 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en ervaring op het gebied van inkoop en contracten (aan opdrachtgeverszijde) in een vergelijkbare rol (contractadviseur) met het werkproces aanleg en onderhoud in de sector grond-weg- en waterbouw bij een grote overheidsorganisatie (bijvoorbeeld RWS, provincie, Waterschap, Prorail).
 4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de contractbeheersing van dienstencontracten.
 5. Je hebt minimaal 1 jaar aaneengesloten werkervaring binnen de ICM-kolom bij Rijkswaterstaat in de afgelopen 5 jaar.
 6. Je beschikt over kennis van en ervaring in een contractadviseursfunctie met de realisatie van projecten in de GWW-sector.
 7. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de contractbeheersing van dienstencontracten.
 8. Je hebt minimaal 6 maanden aantoonbare kennis van en ervaring met overeenkomsten op basis van de ARVODI bij dienstencontracten.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 6 december 2021
 • Einddatum: 31 maart 2024
 • Optie tot verlenging: Ja; 1 keer 9 maanden
 • Standplaats: Arnhem
 • Uren: 24 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Adviseur inkoop en contracten Aanleg en Onderhoud/rijkswaterstaat/ecop/91

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, HRM