• Leeuwarden
 • Opdrachtnummer: X 22157

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een

(Project-) adviseur Integrale Veiligheid Wegen

De afdeling
De adviseur maakt in de projectteams onderdeel uit van het technisch team, die onder de verantwoordelijkheid valt van de technisch managers. De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair. Je bent voor zowel de IPM rolhouders als de projectteams het aanspreekpunt voor integrale veiligheid en bent waar nodig gesprekspartner voor de opdrachtnemer. Je zoekt afstemming en werkt samen met de projectteams, leverancier producten Integrale Veiligheid én de V&G coördinatoren over risico’s en specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en helpt bij de aansturing van uitbestede werkzaamheden.

Opdrachtomschrijving

Voor de PPO teams wegen (A en B) zoeken wij (project-)adviseur integrale veiligheid PIV). De adviseur integrale veiligheid zorgt in overleg met de Projectmanagers, Technisch Managers, leveranciers van producten Integrale veiligheid én V&G coördinatoren voor het proactief benaderen en borgen van veiligheid in de verschillende projectfases.

De komende periode werken de projectteams ondermeer aan de volgende contracten:

 • Diverse Prestatiecontracten voor vast en variabel onderhoud op wegen inclusief vaste en beweegbare objecten zoals bruggen, viaducten en aquaducten.
 • Groot onderhoud en levensduur verlengend onderhoud wegenverhardingen.

De werkzaamheden van de adviseur integrale veiligheid bestaan o.a. uit:

 • Opstellen, (laten) uitvoeren en evalueren van het integraal veiligheidsplannen van de PPO teams;
 • Implementeren van de veiligheidsfilosofie binnen de PPO teams, op basis van doelstellingen en ambities, gericht op cultuurverandering naar proactief (niveau 4 op de veiligheidscultuurladder);
 • Borgen van veiligheid binnen (de projecten van) de PPO teams;
 • Ondersteunen van projectteams en IPM-rolhouders bij operationele vraagstukken op het gebied integrale veiligheid;
 • Coördineren, beoordelen, structureren en aansturen van product uitvragen voor integrale veiligheid;
 • Opstellen van interne rapportages vanuit aspect veiligheid, op projectniveau en niveau van de PPO teams. Tevens adviseren/monitoren t.b.v. afdelingsmanagement PPO Noord Nederland
 • (Laten) Uitvoeren evaluaties en analyse op trends;
 • Indien nodig escaleren in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd;
 • (Laten) Uitvoeren van Veiligheidsronden en Safety Walks;
 • Afhandelen van en terugkoppelen over incidenten en meldingen.
 • (mede) Implementeren coördinator Ontwerp binnen de teams

Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) realiseert infrastructurele projecten tot 65 miljoen euro. Deze landelijke uitvoeringsdienst voert haar projecten uit in opdracht van regionale diensten. De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het onderhoud aan de infrastructuur aan wegen en vaarwegen in Noord Nederland wordt verzorgd vanuit onze vestiging in Leeuwarden en is verdeeld over meerdere projectteams. Deze projectteams behartigen telkens meerdere contracten, waarin onderhoud en reconstructie is geregeld o.g.v. wegen, vaarwegen en objecten. Hierbij kun je denken aan werkzaamheden zoals het vervangen van wegverhardingen, werkzaamheden aan bermen, herstelwerk aan beton- en staalconstructies, oevers en damwanden en (beweegbare) bruggen, schutsluizen en veerinrichtingen. Het betreft zowel vast-, levensduurverlengend als groot (variabel) onderhoud. Voor de genoemde wegenteams (A en B) zoeken wij een inhoudelijk deskundige en coördinerend werkende Adviseur Integrale Veiligheid. In deze opdracht ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemers, de regionale dienst (District), management, de V&G coördinatoren, als de medewerkers binnen de projectteams.

Je draagt zorg voor de inbedding van veiligheid op alle niveaus in het werkproces. Daarnaast stel je plannen op om de veiligheidscultuur in het team verder te ontwikkelen en bewaak je samen met het IPM team de voortgang.

Hiermee werk je aan onderstaande kenmerken van integrale veiligheid:

 • Houding en gedrag;
 • Ketenbenadering;
 • Eén gecoördineerde benadering voor alle aspecten van veiligheid;
 • Risico gestuurd;
 • Integraal en geïntegreerd in alle fasen van de projecten;
 • Bijdragen aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van projectteamleden

Je hebt oog voor innovatie en draagt, in samenspraak met de V&G-coördinatoren, bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden en onderhoud contact met collega’s en PIV binnen PPO.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en adviesvaardigheden
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyserend vermogen
 • Anticiperend en dienstverlenend
 • Motiverend en ondernemend
 • Samenwerkend en verbindend
 • Overtuigingskracht en vasthoudend
 • Ruime ervaring met systeembeheerprogramma’s

Eisen en wensen  

 1. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld.
 2. Je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding in de richting van integrale veiligheidskunde of hogere veiligheidskunde, of kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding aangevuld met middelbare veiligheidskunde.
 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het beïnvloeden en ontwikkelen van de veiligheidscultuur in een projectorganisatie in een rol van KAM-coördinator, veiligheidscoördinator, coördinator ontwerpfase, V&G coördinator, veiligheidskundige of vergelijkbaar.
 4. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met het zelfstandig toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van (arbeids)veiligheid. Bijv. bij het opstellen van een RI&E, het adviseren op een veiligheidskundig issue etc.
 5. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als veiligheidsadviseur aan opdrachtgeverszijde. Hiermee wordt bedoeld dat er als adviseur wordt opgetreden namens opdrachtgever richting eigen maar ook extern personeel.
 6. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met onderhouds- en renovatieprojecten o.g.v. infrastructuur. Hieronder wordt dagelijks onderhoud aan (rijks)wegen en kunstwerken verstaan (beschreven in de vacaturetekst).
 7. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met de Relatics database (bijv. GRIP). Hieronder verstaan we onder andere het vullen van de veiligheidsparagraaf en eisen ten aanzien van verschillende Activiteiten die via Relatics worden uitgewerkt in minispecificaties.
 8. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de RWS projectorganisatie (zoals werken of nauw samenwerken met het IPM team van RWS) en met RWS kaders en richtlijnen
 9. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met:
  • IPM-model;
  • Prestatiecontracten (BVP, UAV-gc) en vast en variabel onderhoudscontracten;
  • Functioneel Specificeren;
  • Risicogestuurd werken.
 10. Je hebt aantoonbaar ervaring met:
  • het opstellen en beoordelen V&G plannen, werkplannen;
  • Ontwerp RI&E, IVP (V&G plan) en IVD (object RIE, keuringen en certificaten).
 11. Je hebt aantoonbaar ervaring als/of:
  • Coördinator Ontwerp en of Uitvoering;
  • Is belast of nauw betrokken bij met het implementatietraject van coördinator Ontwerp en of Uitvoering.
 12. Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met wet- en regelgeving i.r.t. veiligheid voor:
  • verkeersveiligheid en specifiek het toepassen van de CROW 96 A op het Hoofdwegennet
  • Machineveiligheid in technische ruimtes
  • Gevaarlijke stoffen (Chroom 6, asbest, PFas)
  • ATEX
 13. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.
 14. Je bent in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA) of heeft hiervoor aantoonbaar vrijstelling, d.m.v. het overleggen van een geldig certificaat van vakbekwaamheid ‘hogere veiligheidskundige’ (WSCS-HVK).
 15. Je hebt ervaring met het werken in een organisatie waarin gewerkt wordt met: • meerdere opdrachtgevers/ stakeholders (intern; TMer, VGC, adviseurs en management); • en opdrachtnemers/stakeholders (extern).
 16. Je hebt ervaring als QHSE manager, projectleider, adviseur of (hoofd) uitvoerder ervaring met het aanspreken van medewerkers (zowel in- als extern) op houding en gedrag (veiligheidscultuur).
 17. Je hebt ervaring met het programma VISI; dit betreft onder ander het verwerken (en toetsen) van verschillende documenten en producten via het transactie programma VISI.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 15 november 2021
 • Einddatum: 14 november 2023
 • Optie tot verlenging: Ja; 3 keer 24 maanden
 • Standplaats: Leeuwarden
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
(Project-) adviseur Integrale Veiligheid Wegen/rijkswaterstaat/ecop/91

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra, Projectmanagement