• Elst
 • Opdrachtnummer: Z 22160

Gemeente Overbetuwe

Voor de gemeente Overbetuwe  zijn we op zoek naar een

Technisch bouwplan toetser

De organisatie

Overbetuwe heeft veel te bieden. Onze gemeente telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen. Het ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.
Wat heb jij ons te bieden? Dat horen we graag. Kijk voor meer informatie over op www.overbetuwe.nl.

Opdrachtomschrijving
Het team Omgeving bestaat uit ruim 45 medewerkers en kent de taakvelden advies en ruimtelijk beleid bestemmingsplannen, vergunningen, handhaving, integrale veiligheid, accountmanagement bedrijven en omgevingsloket. Dit team richt zich vakinhoudelijk op activiteiten die betrekking hebben op de omgeving, integrale veiligheid en bedrijven. De keten van beleidsvorming en uitvoering is binnen dit team bij elkaar gebracht. Binnen het team zijn twee medewerkers werkzaam als planologisch toetser.
Het team is op zoek naar een planologisch toetser. Het casemanagement is bij de vergunningenregisseurs ondergebracht en maakt dus geen deel uit van de functie.

Verantwoordelijkheden

 • Je toetst plannen aan het bestemmingsplan en onderzoekt of er mogelijkheden zijn om af te wijken.
 • Je adviseert op overige vergunningaanvragen die binnen het team worden behandeld en hebt een adviserende rol bij de totstandkoming van ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld bestemmingsplannen).
 • Daarnaast lever je een bijdrage aan de introductie van de Omgevingswet.
 • het toetsen van Wabo (concept) aanvragen aan het bestemmingsplan;
 • het adviseren in het kader van de ontwikkeling en totstandkoming van ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld bestemmingsplannen);
 • het adviseren op overige vergunningaanvragen (DHW en APV);
 • het adviseren van burgers én bedrijven over geldende bestemmingsplannen, afwijkingsmogelijkheden en vergunningenvrij bouwen inclusief het voeren van adviesgesprekken;
 • het beantwoorden van vragen van collega’s over geldende bestemmingsplannen;
 • eventueel het uitvoeren van technische toetsen van Wabo aanvragen, zoals toetsen aan het bouwbesluit.

Competenties 

 • Klantgerichtheid: Onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar; anticipeert op behoefte van klanten; geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Nauwkeurigheid: Verricht werkzaamheden met een grote mate van accuratesse.
 • Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en toont bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Politieke sensitiviteit: In staat in te schatten of de aanvraag politieke gevoelige aspecten bevat.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt HBO werk- en denk niveau op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie (u dient op verzoek van de gemeente dit aan te kunnen tonen met een diploma).
 2. Je hebt minimaal 5 jaar actuele ervaring in het toetsen van Wabo-aanvragen aan het bestemmingsplan.
 3. Voeg jou visie (maximaal 1 a4 in PDF) toe over de wijze waarop je een succesvolle invulling geeft aan deze opdracht ga hierbij specifiek op de wijze waarop je je rol als sparringpartner van management invult. Ga ook in op welke ontwikkelingen je ziet binnen je een vakgebied die hier een bijdrage aan kunnen leveren.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 30 april 2022
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Elst
 • Uren: 24 tot 26 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Technisch bouwplan toetser/gemeente Overbetuwe/inhuur gelderland/79

Tagged as: Interim management, Projectmanagement, Techniek