Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Ja of Nee

 

Op woensdag 3 juli geven ZZP Nederland en de Coöperatie ZP&co

een voorlichtingsbijeenkomst over het voornemen om te komen naar een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat kom je te weten:

 • Wie hebben dit bedacht?
 • Is er nog wat aan te doen?
 • Wanneer wordt dit ingevoerd?
 • Geldt dat voor iedere ZZP’er?
 • Ik heb al een verzekering. Wat nu?

Frank Alfrink directeur van ZZP Nederland vertelt ons alle ontwikkelingen rond dit thema en een speciale bijeenkomst in het kantoor van de Coöperatie ZP&co u.a.

 • Datum 3 juli 2019
 • Plaats Koestraat 2, 8051 GT Hattem

Programma

 • 16.00 uur inloop
 • 16.15 uur welkom door directeur coöperatie ZP&co u.a.
  16.25 uur inleiding door voorzitter bestuur ZP&co u.a
 • 16.30 uur voorlichting door Frank Alfrink directeur ZZP Nederland
 • 17.30 uur vragen
 • 17.46 uur Algemene Ledenvergadering (kort) voor de leden van ZP&co
 • 18.00 uur netwerkborrel

Voor wie

 • ZZP’ers en opdrachtgevers/werkgevers zijn van harte welkom.

 

Aanmelden
In verband met de verwachte hoge opkomst is het aanmelden verplicht. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar secretaris@zp-en-co.nl

Vermeldt in de mail
Je naam, telefoonnummer en of u lid bent van ZP&co u.a. en/of ZZP Nederland.

 

zie ook : www.zzpnederland.nl