Lidmaatschap

Een coöperatie bestaat uit leden/mede-eigenaren. Om lid/mede-eigenaar te kunnen zijn moet er een lidmaatschapsbijdrage worden gevraagd. Dit is een wettelijk eis waaraan de coöperatie ZP&co aan moet voldoen. De coöperatie ZP&co is een U.A, dat betekent ‘Uitgesloten Aansprakelijkheid’. Dat betekent ook dat je geen enkel (juridisch/economisch) risico loopt ten aanzien van de operationele daden van de coöperatie.
Daarnaast heeft de coöperatie een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en is er een  bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De algemene ledenvergadering heeft besloten de lidmaatschapsbijdrage voor 2019 op € 90,00 (per jaar) vast te stellen. Naast het lidmaatschap betaald u éénmalig inschrijfgeld van € 25,00. (beiden exclusief BTW).

In ons lidmaatschap zit tevens het lidmaatschap van PZO. PZO is een ZZP Branche vereniging die samen met MKB Nederland en VNO/NCW de belangen behartigen in de stichting arbeid. Indien u al lid bent van PZO wordt uw lidmaatschap automatisch omgezet naar het collectieve lidmaatschap van ZP&co/PZO. Bij zowel het aangaan als het eventuele beëindigen van het lidmaatschap van ZP&co vinden er geen verrekeningen door beide organisatie plaats. Beëindig je het lidmaatschap van ZP&co, dan blijf je wel lid van PZO.  

Het lidmaatschap van de coöperatie ZP&co u.a. is fiscaal aftrekbaar als ondernemer/zzp’er. Wij streven erna om bij “winst” van de coöperatie de lidmaatschapsbijdrage als een belastingvrije winstuitkering aan de coöperatie leden/eigenaars terug te betalen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Met toestemming van de coöperatie ZP&co mag een lid, het ZP&co logo gebruiken op al zijn commerciële bedrijfsuitingen.