Nu de derde dinsdag van september er weer op zit, maken wij vandaag de balans op ten aanzien van de ontwikkelingen rond de wetgeving inzake de inhuur van Zzp-ers.
In de troonrede wordt de arbeidsmarkt weliswaar genoemd, echter meer dan dat ‘inzet nodig blijft voor het stimuleren van kansengelijkheid’ wordt hierover niet gezegd. Het moge duidelijk zijn dat minister Koolmees de noodzakelijk geachte hervorming van de arbeidsmarkt overdraagt aan het nieuw te formeren kabinet.
In de meest recente nieuwsbrief van onze alliantiepartner PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) wordt in het vacuüm van de bovengenoemde context, de toegevoegde waarde van de coöperatie als rechtsvorm ten bate van de Zzp-er onderschreven.
Het moge duidelijk zijn dat wij content zijn met deze erkenning voor de coöperatie in z’n algemeenheid en daarmee impliciet voor onze coöperatie ZP&co, het initiatief dat wij in 2017 reeds gestart zijn.
Ben jij Zzp-er en zoek jij naar een modus om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden? Wij zijn nu al helemaal klaar voor jouw toekomst en hopen jou weldra te mogen verwelkomen!
Team Coöperatie ZP&co u.a.